Karnov Group tillträder aktierna i Echoline SAS

Report this content

Karnov Group AB (publ) har idag slutfört förvärvet av Echoline SAS och tillträtt aktierna i bolaget och är därmed legal ägare av bolaget. Bolaget är från i dag konsoliderat i koncernens räkenskaper.

Den 30 augusti 2021 ingick Karnov Group avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Echoline SAS, en ledande fransk leverantör av mjukvara för regelefterlevnad och övervakning inom miljö- och hälsoskydd (EHS). Förvärvet är i linje med Karnov Groups strategi att expandera internationellt på den växande marknaden för regelefterlevnadslösningar inom EHS.

På marknaden för miljö- och hälsoskydd är Echoline verksamma med ett unikt fokus på regelövervakning. Genom att tillämpa legal intelligence-algoritmer som utvecklats i samarbete med interna juridiska experter erbjuder Echoline skräddarsydda laglistor och regelefterlevnad av relevanta lagar och regler, allt på ett lättförstått språk, vilket gör det mycket snabbare och enklare för företag att följa lagstadgade skyldigheter.

Plattformen är molnbaserad och affärsmodellen är huvudsakligen baserad på prenumeration. Lösningarna riktar sig till ISO-certifierade företag i de fransktalande områdena i Europa och bolaget är för närvarande inriktat mot stora och medelstora företag i Frankrike och Benelux.

Karnov Group har förvärvat aktierna i Echoline för en total köpeskilling om 2,7 MEUR. Avtalet inkluderar en tilläggsköpeskilling baserad på finansiella resultat under 2021 och 2022. Under 2020 hade Echoline en omsättning om 780 kEUR och en EBITDA om 202 kEUR.

För ytterligare upplysningar:
Pontus Bodelsson, VD och koncernchef
Telefon: + 46 709 957 002
E-post: pontus.bodelsson@karnovgroup.com

Erik Berggren, Investor Relations Specialist
Telefon: +45 52 19 65 52
E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

Denna information lämnades för publicering den 1 oktober 2021 klockan 16.15 CEST.

Echoline hjälper hundratals företag från små och medelstora företag till Fortune 500-bolag att identifiera, hålla sig uppdaterade och följa regelverk inom EHS, HR och livsmedel. Mot bakgrund av ökade lagkrav och regelverk, tillhandahåller Echoline skräddarsydda laglistor, övervakning av regler och regelefterlevnadstjänster via en lättanvänd onlineplattform. Echoline har 11 anställda och kontor i Toulouse och Paris.

Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, Notisum, Legal Cross Border, Forlaget Andersen, LEXNordics, DIBkunnskap och Echoline, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 80 000 användare att ta bättre beslut snabbare - varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm, Oslo, Paris och Malmö har Karnov Group idag cirka 290 anställda. Nettoomsättningen under 2020 uppgick till 771 MSEK. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.