Karnov Groups valberedning utsedd

Report this content

Karnov Group AB (publ), Nordens ledande leverantör av juridisk information, har utsett valberedningen inför bolagets årsstämma 2022 i enlighet med instruktionen för valberedningen.

Valberedningen består av:

  • Thomas Ehlin, Ägarstyrningsenheten, Fjärde AP Fonden, Sverige;
  • Kristian Åkesson, Fondförvaltare, Didner & Gerge, Sverige;
  • Ulrik Grönvall, Ägarstyrningsenheten, Swedbank Robur, Sverige; och
  • Magnus Mandersson, Styrelseordförande, Karnov Group AB (publ).

Thomas Ehlin är valberedningens ordförande.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att göra det genom att kontakta beredningen. Sådana förslag skall vara valberedningen tillhanda senaste den 31 december 2021 för att säkerställa att förslagen kan beaktas av valberedningen. Förslag till årsstämman bör vara styrelsen till handa senast den 22 mars 2022, d.v.s. sju veckor före årsstämman som är planerad att äga rum den 10 maj 2022. Kallelse till årsstämman publiceras senast fyra veckor innan årsstämman. 

Valberedningen kan nås på följande adress: nomination.committee@karnovgroup.com.

För ytterligare upplysningar:
Erik Berggren, Investor Relations Specialist
Telefon: +45 52 19 65 52
E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

Denna information lämnades för publicering den 12 oktober 2021 klockan 15.00 CEST.

Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, Notisum, Legal Cross Border, Forlaget Andersen, LEXNordics, DIBkunnskap och Echoline, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 80 000 användare att ta bättre beslut snabbare - varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm, Oslo, Paris och Malmö har Karnov Group idag cirka 290 anställda. Nettoomsättningen under 2020 uppgick till 771 MSEK. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.