Miljörättsdagen 2021; med paneldebatt om nya artskyddsutredningen

Report this content

Den 10 november 2021 bjuder Norstedts Juridik återigen in till Miljörättsdagen, det största miljörättsliga forumet i Sverige. Miljörättsdagen är sedan 20 år tillbaka mötesplatsen för experter och yrkesverksamma inom miljörätt. Här presenteras och diskuteras de största och viktigaste förändringarna inom miljörättsområdet - ett politiskt ständigt aktuellt och hett debatterat område.

I det späckade programmet finns bland annat en paneldebatt om den aktuella artskyddsutredningen, en ”minihearing” om tilläggsdirektiven till Miljöprövningsutredningen, nyheter och trender på området samt Mark- och miljööverdomstolens praxis.

”Det känns mycket roligt att Norstedts Juridik kan presentera ett så brett och intressant program på Miljörättsdagen. Vi följer dessa frågor löpande tillsammans våra experter och det är viktigt för oss att presentera ett forum där experter på olika områden kan träffas och diskutera. Förutom en paneldebatt om artskydd, modererad av Jan Darpö, professor i miljörätt, håller vi dessutom en ”minihearing” om tilläggsdirektiven till Miljöprövningsutredningen ”En modern och effektiv miljöprövning”. Här får deltagarna möjlighet att delta i diskussionen och ställa frågor vilket är unikt! Jag ser fram emot att följa diskussionerna på plats den 10 november, säger Selcuk Unlu, Affärsutvecklare, Norstedts Juridik.

Programpunkter i urval:

  • Panelsamtal – Artskydd. Moderator: Jan Darpö, professor i miljörätt, Juridiska fakulteten på Uppsala universitet
  • ”Minihearing” om tilläggsdirektiven till Miljöprövningsutredningen ”En modern och effektiv miljöprövning”. Medverkande: Peter Ardö, särskild utredare, Miljöprövningsutred., Erika Ekman, huvudsekreterare Miljöprövningsutredn., Torunn Hofset, utredningssekreterare Miljöprövningsutred., David Berggård, miljöingenjör, Länsstyrelsen Norrbottens län, Kerstin Brinnen, bolagsjurist, LKAB
  • Plan- och bygglagen - utmaningar nu och framöver. Talare Jesper Blomberg, Kammarrättsråd, Kammarrätten i Jönköping och Camilla Adolfsson, Jurist och huvudsekreterare i Bygglovsutredningen (Fi 2020:1)
  • Årets rättspraxis från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). Talare: Anna Tiberg, Hovrättsråd vice ordf, Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen, Christina Ericson, Hovrättsråd samt beredningschef, Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen
  • Reptiler, indiankultur och långa fängelsestraff - Artskyddsbrott i Sverige 2021. Talare:  Christer B. Jarlås, Senior åklagare, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, Anna Bergquist, Kriminalinspektör/utredare, Artskydds- och kulturarvsbrott, NOA/utredningssektionen

I år hålls Miljörättsdagen i hybridfomat, deltagare kan därför välja om de vill delta på plats eller digitalt via länk. Läs mer om Miljörättsdagen och programpunkterna här.

Önskar du mer information eller delta på Miljörättsdagen, vänligen kontakta:
Caroline Wiroth, PR och Kommunikationsansvarig
Telefon: +46 72 271 6009
E-post:
caroline.wiroth@nj.se

Om Norstedts Juridik
Norstedts Juridik är en marknadsledande utgivare och leverantör av juridiska verktyg och tjänster med rötter 150 år tillbaka i tiden. Företaget är utgivare av Sveriges Rikes Lag, lagkommentarer i det Gula respektive Blå biblioteket, litteratur i den rödvita serien samt över 100 andra juridiska titlar årligen. Norstedts Juridiks digitala informationstjänst används av Sveriges största advokatbyråer, domstolar, myndigheter och kommuner.  Norstedts Juridik ägs av Karnov Group.

Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, Notisum, Legal Cross Border, Forlaget Andersen, LEXNordics, DIBkunnskap och Echoline, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 80 000 användare att ta bättre beslut snabbare - varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm, Oslo, Paris och Malmö har Karnov Group idag cirka 290 anställda. Nettoomsättningen under 2020 uppgick till 771 MSEK. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.

Taggar: