Ökat antal aktier och röster i Karnov Group AB (publ)

Report this content

Per i dag, den 29 januari 2021, uppgår antalet aktier och röster i Karnov Group AB (publ) till 98 274 589 aktier och 97 891 776,7 röster.

Det totala antalet aktier består av 97 849 242 stamaktier, med ett röstvärde om en röst per aktie, och 425 347 C-aktier, med ett röstvärde om en tiondels röst per aktie. Antalet aktier och röster har ändrats till följd av den nyemission av 178 675 stamaktier som bolagets styrelse beslutade om den 5 januari 2021 för att uppfylla köpeavtalet av DIBkunnskap AS.

För ytterligare upplysningar:
Erik Berggren, Investor Relations Specialist
+45 52 19 65 52
erik.berggren@karnovgroup.com

Denna information är sådan information som Karnov Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.00 CET den 29 januari 2021.

Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, Notisum, Legal Cross Border, Forlaget Andersen, LEXNordics och DIBkunnskap, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 60 000 användare att ta bättre beslut snabbare - varje dag. Med kontor i Köpenhamn, Stockholm och Malmö har Karnov Group idag cirka 240 anställda. Nettoomsättningen under 2019 uppgick till 757 MSEK. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet ”KAR”. För mer information, besök www.karnovgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar