Svensk Juriststämma 2018

Report this content

DEBATT: Särskilt utsatta områden

Talare: Justitieminister Morgan Johansson; Tomas Tobé - rättspolitisk talesman Moderaterna; Annie Lööf - Centerpartiet; Riksåklagare Anders Perklev - Åklagarmyndigheten; Chefen för Nationella operativa avdelningen Mats Löfving - Polismyndigheten.

Moderator: Journalist Margit Silberstein.

Om Svensk Juriststämma 2018:

Under Svensk Juriststämma 2018 arrangeras över 20 seminarier med representanter från Sveriges riksdag, myndigheter och rättsväsendet. Svensk Juriststämma är ett av Sveriges största rättspolitiska forum där den senaste rättsutvecklingen och ny lagstiftning debatteras.

  • Vilka åtgärder krävs för att återta full kontroll över de områden där kriminella gäng idag har stort inflytande?
  • Vilka sociala insatser i utanförskapsområdena behövs för att motverka kriminalitet och social marginalisering?
  • Bör det bli en straffskärpning för brott som riktar sig mot polis, räddningstjänst och liknande samhällsviktiga organ?
  • I Danmark diskuteras ett införande av s.k ”Straffzoner” i vissa förorter. Är det en tänkbar väg även för Sverige eller skulle det endast cementera utanförskapet?
        

För mer information och övrigt program se:

https://www.svenskjuriststamma.se/
Pressinbjudan: vjs@vjs.se
    

Karnov Group är Skandinaviens största leverantör av juridiska informationstjänster inom juridik, skatt och revision. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Change Board Member och Forlaget Andersen, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 40 000 användare att ta bättre beslut snabbare - varje dag