ANDERS LÖNNERS ÄGANDE I KARO PHARMA ÖVERSTIGER 10 PROCENT

Report this content

Styrelseordförande Anders Lönner har ökat sitt innehav i Karo Pharma AB (publ) från 10 666 345 aktier till 10 966 345 aktier vilket motsvarar 10,0 procent av röster och kapital.

OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2017, klockan 15:00. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar