Ändrat datum för Karo Pharmas årsstämma

STOCKHOLM den 9 april 2019

Ändrat datum för Karo Pharmas årsstämma 2019.

Styrelsen i Karo Pharma har beslutat att senarelägga årsstämman 2019 en vecka. Årsstämman kommer att hållas den 16 maj 2019 kl. 14:00 på Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Mats-Olof Wallin, CFO, 076 002 60 10, mats-olof.wallin@karopharma.se

OM KARO PHARMA

Karo Pharma är ett Specialty Pharma-företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. 

Denna information är sådan information som Karo Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 9 april 2019, klockan 08:00. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar