ÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I KARO PHARMA

Det totala antalet aktier och röster i Karo Pharma AB uppgår per den 29 juni 2018, den sista handelsdagen i månaden, till 164 332 782. Ökningen av antalet aktier och röster är föranledd av den nyligen avslutade företrädesemissionen om sammanlagt 54 777 594 aktier. Företrädesemissionen offentliggjordes den 4 april 2018.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Peter Blom, VD, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se

OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett Specialty Pharma-företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Denna information är information som Karo Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018, klockan 08.00 CEST.

Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com.

Taggar:

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar