ÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I KARO PHARMA AB

STOCKHOLM den 31 januari 2018 – Det totala antalet aktier och röster i Karo Pharma AB uppgår per den 31 januari 2018, den sista handelsdagen i månaden, till 109 555 188. Ökningen av antalet aktier och röster är föranledd av den nyligen avslutade företrädesemissionen om sammanlagt 27 388 797 aktier. Företrädesemissionen offentliggjordes den 8 november 2017.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Peter Blom, CEO, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se

OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett ”specialty pharma”-företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholms lista Mid Cap.

Denna information är information som Karo Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2018, klockan 15.00.

Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com.

Taggar:

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar