Åsa Riisberg lämnar Karo Pharmas styrelse på egen begäran

Åsa Riisberg har, till följd av ett flertal tidskrävande engagemang, meddelat styrelsen i Karo Pharma att hon önskar lämna sitt uppdrag som styrelseledamot. Hon avgick från styrelsen den 10 december 2019.

Enligt Karo Pharmas bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter. Efter Åsa Riisbergs avgång kommer styrelsen att bestå av sex ledamöter, och val av ersättare kommer senast att äga rum på nästa årsstämma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Lorenzen, CEO, 073-501 76 20, christoffer.lorenzen@karopharma.com

Jon Johnsson, CFO, 073-507 88 61, jon.johnsson@karopharma.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 december 2019 kl. 13.00.

Om Karo Pharma

Karo Pharma är ett läkemedelsbolag specialiserat på försäljning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter som säljs i apotek och detaljhandel. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar