ÅTERKÖP AV AKTIER I KARO PHARMA UNDER VECKA 28 2018

Karo Pharma AB (publ) (LEI-kod 213800G54Z51LOPGTA79) har under perioden 9 juli 2018 – 13 juli 2018 återköpt sammanlagt 387 062 egna aktier (ISIN-kod: SE00007464888). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt SEK 86,3 miljoner som Karo Pharma offentliggjorde den 18 juni 2018. Återköpsprogrammet, som löper mellan den 18 juni 2018 och den 31 augusti 2018, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och EU- kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Under perioden 9 juli 2018 – 13 juli 2018 har aktier i Karo Pharma återköpts enligt nedan.

Datum Aggregerad daglig
volym (antal aktier)
Viktat genomsnitts-
pris per dag (SEK)
Totalt
transaktionsvärde per
dag (SEK)
9 juli 2018 65 500 31,384700 2 055 698
10 juli 2018 80 000 32,030000 2 562 400
11 juli 2018 81 562 31,871700 2 599 520
12 juli 2018 80 000 32,115600 2 569 248
13 juli 2018 80 000 32,093300 2 567 464

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Swedbank i samarbete med Kepler Cheuvreux SA för Karo Pharmas räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Karo Pharmas innehav av egna aktier per den 13 juli 2018 till 1 596 391 aktier. Det totala antalet aktier i Karo Pharma uppgår till 164 332 782 aktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen finns tillgängligt på www.karopharma.se. Sedan den 18 juni 2018 och till och med den 13 juli 2018 har sammanlagt 1 596 391 aktier i Karo Pharma återköpts inom ramen för programmet. Sammanlagt får återköp ske av högst 2 464 990 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats: http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:


Peter Blom, VD, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se  

OM KARO PHARMA


Karo Pharma är ett ”Specialty Pharma” företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2018, klockan 08.00. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com.

Taggar:

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar