Christoffer Lorenzen utsedd till VD för Karo Pharma; Peter Blom avgår.

Karo Pharma Aktiebolags (publ) (“Karo Pharma”) styrelse har utsett Christoffer Lorenzen som ny VD för Karo Pharma. Han ersätter Peter Blom. Christoffer tillträder sin nya position 1 juli 2019. Fram till detta datum, och med omedelbar verkan, tillträder Ulf Mattsson rollen som tillförordnad VD.

Karo Pharma har vuxit kraftigt de senaste åren, främst drivet av förvärven av BioPhausia 2016, Weifa 2017 och en produktportfölj från Leo Pharma 2018. I januari 2019 förvärvade EQT, ett av Europas största private equity-bolag, genom Karo Intressenter AB, en majoritetsandel i Karo Pharma.

I samband med att Karo Pharma fick en ny ägarstruktur initierade Peter Blom diskussioner med styrelsen om att avgå som VD.

”Jag känner mig väldigt stolt över det företag jag har varit med och byggt, men nu är en lämplig tid för mig att lämna över till en ny VD”, säger Peter Blom, avgående VD för Karo Pharma.

”Peter Blom har varit instrumentell i att framgångsrikt bygga Karo Pharma genom förvärv och att effektivt integrera etablerade varumärken samt att lansera nya produkter. Jag vill tacka Peter för hans tid och värdefulla insatser för Karo Pharmas framgång och önskar honom det bästa för framtiden”, säger Bo Jesper Hansen, Karo Pharmas styrelseordförande.

”Jag är väldigt glad över att välkomna Christoffer som ny VD för bolaget. Christoffer bidrar med internationell erfarenhet och har framgångsrikt levererat både försäljnings- och vinsttillväxt hos Chr. Hansen och Lundbeck. Jag ser fram emot att, genom styrelsen, stötta Christoffer i att fortsätta utveckla Karo Pharma”, säger Bo Jesper Hansen.

Christoffer Lorenzon, född 1975, är för närvarande vice VD och ledamot i den verkställande styrelsen för Chr. Hansen Holding A/S, som är noterat på Köpenhamnsbörsen. Han har en master i marknadsföring från Copenhagen Business School och är styrelseledamot i Hamlet Protein och vice styrelseordförande för European Food & Feed Cultures Association. Han har tidigare varit Head of Corporate Strategy på H. Lundbeck A/S. I februari i år, valdes han in i Karo Pharmas styrelse, ett uppdrag han kommer att lämna i samband med Karo Pharmas årsstämma.

”Jag ser verkligen fram emot att börja jobba på Karo Pharma. Det är ett ungt företag i sin nuvarande form, med stor framtida potential. Tillsammans med styrelsen, Karo Pharmas personal och våra affärspartners, ser jag fram emot den spännande resa som ligger framför oss. Vi ska fortsätta utveckla företaget och skapa värde för aktieägarna”, säger Christoffer Lorenzon.

Ulf Mattsson har jobbat som industriell rådgivare till EQT i över 10 år. Han har tidigare varit VD för Gambro, Capio, Mölnlycke Healthcare och Domco Tarkett och har bott i Sverige, Tyskland, Storbritannien, USA och Kanada. Ulf har även haft åtskilliga styrelseuppdrag i noterade och onoterade företag.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

Mats-Olof Wallin +46 76 002 60 10

OM KARO PHARMA

Karo Pharma är ett Specialty Pharma-företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2019 kl. 8.00 CET. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar