EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KARO PHARMA AKTIEBOLAG DEN 20 SEPTEMBER 2019

Report this content

STOCKHOLM den 20 september 2019

Vid dagens extra bolagsstämma i Karo Pharma fattades följande beslut.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2020, besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

Syftet med bemyndigandet är främst att möjliggöra återbetalning av en del av förvärvsfinansieringen relaterad till bolagets förvärv av Trimb Holding AB.

    
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Christoffer Lorenzen, VD och Koncernchef, 073-501 76 20, christoffer.lorenzen@karopharma.se

Mats-Olof Wallin, CFO, 076-002 60 10, mats-olof.wallin@karopharma.se

     
OM KARO PHARMA

Karo Pharma är ett läkemedelsbolag specialiserat på försäljning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter som säljs i apotek och detaljhandel. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 september 2019 kl. 16.00 CEST.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar