Förtydligande avseende ROR-gamma projektet

Report this content

Karo Pharma Aktiebolag (”Karo Pharma”) utfärdade ett pressmeddelande den 5:e november, 2019 gällande samarbetet med Pfizer och licensavtalet för ROR-gamma (”Pfizer avtalet”). I pressmeddelandet informerade företaget om Pfizers beslut att avsluta ett specifikt utvecklingsprojekt, PF-06763809. Karo Pharma har nu beslutat att göra ytterligare förtydligande i ärendet. Den tillagda informationen nedan är helt i linje med tidigare utfärdat pressmeddelande.

- Utvecklingsprojektet, PF-06763809, drevs internt av Pfizer. Pfizer tog och tar alla beslut som härrör projektet. Det har inte förekommit någon involvering från Karo Pharma i projektet eller i beslutet att avsluta. Det beslutet fattades av Pfizer på egen hand.

- Varken PF-06763809 eller några andra immateriella rättigheter relaterade till projektet kommer flyttas tillbaka till Karo Pharma som ett resultat av Pfizers beslut att avsluta projektet.

- I maj 2018 kommunicerade Karo Pharma om de tänkbara delmålsbetalningar på upp emot 200 MUSD relaterade till Pfizer avtalet. Dessa tänkbara delmålsbetalningar var alla relaterade till det specifika projektet, PF-06763809. Givet att projektet nu avslutats kommer dessa delmålsbetalningar inte att materialiseras.

- Pfizer avtalet är fortfarande aktivt, och Pfizer har fortfarande rättigheten att utforska substanser som hämmar aktiviteten i nukleära hormonreceptorer ROR-gamma för behandling av autoimmuna sjukdomar. Framtida projekt kan teoretiskt materialiseras; dock har Karo Pharma ingen information om sådana framtida projekt och bedömer sannolikheten av nya projekt som låg. Som en konsekvens av detta bedömer Karo Pharma även att nya delmålsbetalningar eller andra intäkter relaterade till Pfizer avtalet är mycket osannolika.

- Avslutandet av projektet har ingen påverkan på den dagliga verksamheten eller framtidsutsikterna för Karo Pharma.

För ytterligare information kontakta,

Christoffer Lorenzen, VD, +4673-501 76 20, christoffer.lorenzen@karopharma.com
Jon Johnsson, CFO, +4673-507 88 61, jon.johnsson@karopharma.com

Om Karo Pharma

Karo Pharma är ett läkemedelsbolag specialiserat på försäljning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter som säljs i apotek och detaljhandel. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 november 2019 kl. 11.00 CEST

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar