Karo Bio omorganiserar forskningsorganisationen

Report this content

Karo Bio Omorganiserar Forsknings-organisationen Karo Bio har utsett Dr. Anders Berkenstam, Director of Research för Sverige, till Vice President of Research för Sverige och Dr. Paul Hamilton, Director of Research för USA till Vice President Research för USA. Anders Berkenstam och Paul Hamilton kommer nu att rapportera direkt till verkställande direktören Björn Nilsson och blir medlemmar av Karo Bios ledningsgrupp. Karo Bios nya Vice Presidents of Research ersätter den nuvarande forskningschefen Dana Fowlkes som har beslutat att lämna sin tjänst. Dr. Fowlkes behåller dock sin plats i Karo Bios styrelse. Han kommer även att fram till maj 2003 arbeta med särskilda projekt och rapportera till Björn Nilsson. "Dana Fowlkes har spelat en viktig roll vid integreringen av Karo Bios verksamheter i Sverige och USA alltsedan sammangåendet av bolagen år 2000", säger Björn Nilsson. "Jag är glad för att han även fortsättningsvis är beredd att ställa sin expertis till förfogande för Karo Bio. Jag är också mycket nöjd över att ha kunnat utse två mycket kompetenta Vice Presidents of Research i Karo Bios ledning. Båda har gjort betydelsefulla insatser vid utformandet av den framtida forskningsstrategin och för byggandet av den nya organisationen". Förändringarna är en del av ett omorganisations och besparingsprogram som kommer att leda till personalneddragning i både Sverige och USA. Den nya organisationen kommer att ha 116 anställda jämfört med dagens 133. Personalneddragningen, som framför allt berör biologiverksamheten inom forskningen, är det första steget i en omstrukturering som syftar till att förändra balansen mellan antalet kemister och biologer inom Karo Bio. Karo Bio kommer dessutom att stärka sin kemiverksamhet för att kunna leverera fler högkvalitativa läkemedelskandidater. För att ytterligare stärka sin position inom detta område gör Karo Bio förberedelser för utökade farmakologiska studier. "Personalneddragningen kommer inte att påverka prioriterade projekt. Produktiviteten inom forskningen skall bibehållas genom tillämpning av nya metoder och teknologier inom biologiverksamheten" understryker Björn Nilsson. Huddinge 28 januari 2003 KARO BIO AB (publ) För ytterligare information, kontakta Per Otteskog, Senior vice President, tel. 08-608 60 18, 08-608 60 21 Bakgrund Karo Bio är ett bolag med verksamhet i Sverige och USA. Bolaget har 133 anställda. Karo Bio har varit noterat på Stockholmsbörsen (KARO) sedan 1998, och har en ledande position inom området läkemedelsutveckling och nukleära receptorer. Nukleära receptorer är validerade målproteiner för utveckling av läkemedel för många kliniska indikationer och bolaget utvecklar nya och förbättrade terapier för stora marknader med hjälp av egenutvecklad teknologi. Karo Bio har 395 patentansökningar inklusive 161 beviljade patent. Terapiområdena omfattar mans- och kvinnosjukdomar, metabola sjukdomar, hjärt-/kärl-sjukdomar, diabetes, hudsjukdomar, ögonsjukdomar samt infektionssjukdomar. Karo Bio samarbetar med ledande läkemedelsbolag för utvecklingen av produkter genom kliniska prövningar och fram till marknadsföringen. Partnerskapen tillför Karo Bio kontantinsatser, forskningsfinansiering och milestonebetalningar samt royalty på nettoförsäljning när produkterna når marknaden. Karo Bios strategiska partnerskap omfattar Abbott Laboratories, Bristol- Myers Squibb, Merck & Co, Inc. och Wyeth Pharmaceuticals. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/28/20030128BIT00450/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/28/20030128BIT00450/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar