• news.cision.com/
  • Karo Pharma/
  • Karo Pharma senarelägger publiceringen av delårsrapporten för perioden januari – september 2019

Karo Pharma senarelägger publiceringen av delårsrapporten för perioden januari – september 2019

Report this content

Styrelsen för Karo Pharma Aktiebolag (”Karo Pharma”) har beslutat att senarelägga publiceringen av delårsrapporten för perioden januari – september 2019 till den 15 november 2019. Tidigare angivet datum för publicering var den 1 november 2019. Senareläggningen beror på det pågående integrationsarbetet relaterat till Karo Pharmas förvärv av Trimb, vilket slutfördes den 12 september 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Christoffer Lorenzen, CEO, 073-501 76 20, christoffer.lorenzen@karopharma.com

Jon Johnsson, CFO, 073-507 88 61jon.johnsson@karopharma.com

Om Karo Pharma

Karo Pharma är ett läkemedelsbolag specialiserat på försäljning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter som säljs i apotek och detaljhandel. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2019 kl. 13.00 CEST.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar