KARO PHARMA TIDIGARELÄGGER DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-SEPTEMBER 2018 TILL FÖLJD AV OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE PÅ KARO PHARMA

Karo Pharma har beslutat att tidigarelägga delårsrapporten för januari-september 2018. Nytt rapportdatum är måndagen den 29 oktober 2018 omkring kl. 08:15. Tidigare meddelat rapportdatum var torsdagen den 1 november 2018.

Beslutet att tidigarelägga delårsrapporten är en följd av EQT VIII:s (”EQT VIII”), genom Karo Intressenter AB, offentliga uppköpserbjudande (som offentliggjorts av EQT VIII tidigare idag och som rekommenderats av styrelsen i Karo Pharma Aktiebolag (”Karo Pharma”) genom pressmeddelande som också offentliggjorts tidigare idag) avseende samtliga aktier i Karo Pharma.

I samband med förberedelserna inför erbjudandet har EQT VIII genomfört en begränsad bekräftande företagsutvärdering (så kallad due diligence) av Karo Pharma och inom ramen för denna tagit del av delårsrapporten. Genom beslutet att tidigarelägga delårsrapporten rättas denna obalans i informationsläget till.

Styrelsen i Karo Pharma vill dessutom försäkra sig om att aktieägare, i god tid innan acceptperioden löper ut omkring den 10 december 2018, har relevant och aktuell information om bolagets finansiella utveckling.
 
Stockholm den 29 oktober 2018
Karo Pharma Aktiebolag
Styrelsen

OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett specialty pharma företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Informationen lämnades för offentliggörande den 29 oktober 2018, klockan 08.00. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com.

 

Taggar:

Om oss

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar