Karo Pharmas planerade företrädesemission avses uppgå till cirka 2 miljarder kronor

Report this content

Som meddelades den 12 september 2019 har Karo Pharma Aktiebolag (”Karo Pharma”) slutfört förvärvet av Trimb Holding AB. Förvärvet finansierades huvudsakligen genom en ny kreditfacilitet samt en ny brygglånefacilitet tillhandahållna av SEB och Swedbank. Som tidigare meddelats avser Karo Pharma återbetala brygglånefaciliteten om 1 500 miljoner kronor med medel från den företrädesemission som planeras att genomföras under det fjärde kvartalet 2019.

Mot bakgrund av Karo Pharmas skuldsättning och i syfte att stärka sin finansiella kapacitet för att fortsätta genomföra förvärv av bolag och produktportföljer avser Karo Pharma att utöka den planerade företrädesemissionen, utöver vad som krävs för att återbetala brygglånefaciliteten, och ta in totalt cirka 2 000 miljoner kronor. En större företrädesemission skapar också finansiellt handlingsutrymme att tillvarata andra marknadsmöjligheter och fortsätta arbetet med att internalisera försäljningsorganisationen, vilket redan har påbörjats i Tyskland.

Som meddelades den 28 augusti 2019 kommer en extra bolagsstämma hållas den 20 september 2019 där aktieägarna har att besluta om ett bemyndigande för styrelsen att genomföra företrädesemissionen. Företrädesemissionen planeras att genomföras så snart som möjligt under det fjärde kvartalet 2019 och de slutliga villkoren i emissionen kommer fastställas av styrelsen baserat på bemyndigandet från den extra bolagsstämman.

Företrädesemissionen kommer vara fullt garanterad av Karo Pharmas två största aktieägare – Karo Intressenter AB (67,0 procent) och Venture Holding S.À R.L. (4,1 procent) – som tillsammans innehar 71,1 procent av antalet utestående aktier i Karo Pharma.[1]

Rådgivare

SEB Corporate Finance och Swedbank Corporate Finance är Joint Global Coordinators. White & Case är legal rådgivare till Karo Pharma i samband med den planerade nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Christoffer Lorenzen, CEO, 073-501 76 20, christoffer.lorenzen@karopharma.se

Mats-Olof Wallin, CFO, 076-002 60 10, mats-olof.wallin@karopharma.se

Om Karo Pharma

Karo Pharma är ett läkemedelsbolag specialiserat på försäljning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter som säljs i apotek och detaljhandel. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 september 2019 kl. 17:30 CEST.


[1] Baserat på aktieägandet per den 30 augusti 2019. Antalet utestående aktier i Karo Pharma uppgår till 161 867 792 aktier. Utestående aktier beräknas som det totala antalet aktier i Karo Pharma, uppgående till 164 332 782 aktier, minus aktier som innehas av Karo Pharma, uppgående till 2 464 990 aktier.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar