• news.cision.com/
  • Karo Pharma/
  • Konkurrensverket i Sverige godkänner Karo Pharmas förvärv av Trimb och Karo Pharma fortsätter bolagets arbete med internalisering av marknadsföring och försäljning

Konkurrensverket i Sverige godkänner Karo Pharmas förvärv av Trimb och Karo Pharma fortsätter bolagets arbete med internalisering av marknadsföring och försäljning

Report this content

Karo Pharma Aktiebolag (”Bolaget” eller ”Karo Pharma”) meddelar idag att förvärvet av samtliga aktier i Trimb Holding AB (“Trimb”) från Avista Capital Partners (”Avista”) och övriga aktieägare för 3 400 MSEK (”Transaktionen”), som offentliggjordes den 21 juni 2019, har godkänts av Konkurrensverket i Sverige. Sedan tidigare har godkännanden erhållits från konkurrens-myndigheterna i Tyskland och Österrike. Transaktionen beräknas att slutföras den 12 september 2019.

Besluten från konkurrensmyndigheterna innebär att de godkänner den företagskoncentration som uppstår genom förvärvet. Karo Pharma har frivilligt åtagit sig gentemot Konkurrensverket att, på vissa villkor och förenat med ett vite, avyttra en produkt inom kategorin hydrokortison, vars omsättning under räkenskapsåret 2018 uppgick till knappt 20 MSEK.

Transaktionen förväntas bidra positivt till Karo Pharmas marknadsposition och förväntas skapa en stabil plattform för Karo Pharmas fortsatta tillväxt.

Bolaget har kommit överens med sin distributör av MultiGyn och MultiMam i Tyskland, om att avsluta sitt samarbete från och med den 1 oktober 2019, villkorat av att Karo Pharmas förvärv har slutförts vid den tidpunkten. Karo Pharma kommer därmed etablera en egen försäljningsorganisation i Tyskland och sälja dessa produkter direkt i egen regi i syfte att på sikt uppnå en högre lönsamhet och stärka kontrollen över sina varumärken på fler geografiska marknader. Kompensation till försäljningspartnern för förtida uppsägning av avtal förväntas uppgå till cirka 7 miljoner euro, vilket kommer att belasta Karo Pharmas kassaflöde i det fjärde kvartalet och resultat från och med det fjärde kvartalet 2019.

  
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Lorenzen, VD och Koncernchef, 073-501 76 20, christoffer.lorenzen@karopharma.se
Mats-Olof Wallin, CFO, 076-002 60 10, mats-olof.wallin@karopharma.se

Om Karo Pharma
Karo Pharma är ett specialty pharma företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 september 2019 kl. 14:00 CEST.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar