Nytt antal aktier och röster i Karo Pharma

Report this content

Som tidigare offentliggjorts har Karo Pharma Aktiebolag (“Karo Pharma”) genomfört en företrädesemission om 60 700 422 aktier i syfte att återbetala en del av finansieringen av Karo Pharmas förvärv av Trimb Holding AB samt att stärka Karo Pharmas finansiella kapacitet att genomföra förvärv av bolag och produktportföljer. Till följd av företrädesemissionen har antalet aktier och röster i Karo Pharma ökat under oktober månad.

Före företrädesemissionen uppgick antalet aktier och röster i Karo Pharma till 164 332 782. 60 556 339 nya aktier som tecknades med stöd av teckningsrätter och 144 083 nya aktier som tecknades utan stöd av teckningsrätter har under oktober registrerats vid Bolagsverket. Per idag, den 31 oktober 2019, den sista handelsdagen i månaden, uppgår antalet aktier och röster i Karo Pharma därmed till 225 033 204.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Lorenzen, CEO, 073-501 76 20, christoffer.lorenzen@karopharma.com

Jon Johnsson, CFO, 073-507 88 61, jon.johnsson@karopharma.com

Om Karo Pharma

Karo Pharma är ett läkemedelsbolag specialiserat på försäljning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter som säljs i apotek och detaljhandel. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2019 kl. 17.00 CEST.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar