Karolinska Development investerar i Forendo Pharma

STOCKHOLM – Den 25 juni, 2013. Karolinska Development AB meddelade idag att bolaget tillsammans med Novo Seeds och Finnvera har investerat i det finländska läkemedels-utvecklingsbolaget Forendo Pharma Oy. Finansieringen planeras ske stegvis upp till 10 miljoner euro över en treårsperiod, varav Karolinska Development kommer att investera upp till 3,0 miljoner euro.

Karolinska Development meddelade idag att bolaget investerar i Forendo Pharma Oy, ett företag baserat på forskning från Åbo universitet som utvecklar nya behandlingar för endometrios och låga testosteronnivåer. Initialt har Karolinska Development investerat 1,2 miljoner euro vilket ger en ägarandel på 21 procent*.

Forendo Pharma utvecklar en potentiell ny behandling av endometrios baserad på hämning av enzymet 17β-HSD1, ett nytt angreppssätt för läkemedel vilket möjliggör vävnads- och organspecifik reglering av hormonaktiviteten. Endometrios är en vanlig sjukdom som drabbar upp till 10 procent av unga och medelålders kvinnor över hela världen och orsakar smärtsamma symptom och infertilitet. Detta projekt är för närvarande i preklinisk utveckling.

Företaget utvecklar även fispemifene, en potentiellt ny behandling för patienter med låga testosteronnivåer. Denna orala behandling kan ge flera möjliga fördelar jämfört med nuvarande behandlingar, inklusive möjligheten att upprätthålla manlig fertilitet. I motsats till ersättningsbehandling med testosteron, stimulerar fispemifene testikelfunktionen hos män. Fispemifene har visat effekt i kliniska fas II-studier. Forendo Pharma kommer att söka partners för fortsatt klinisk utveckling.

"Vi ser detta som ett utmärkt tillfälle att investera i ett läkemedelsprojekt med potential att ge endometriospatienter en ny, effektiv och vältolererad behandling som förväntas ha många fördelar jämfört med nuvarande behandlingsalternativ. Parallellt kommer vi att stödja processen att hitta en partner för den fortsatta utvecklingen av fispemifene", säger Torbjörn Bjerke, VD för Karolinska Development.

"Vi är mycket glada över Karolinska Developments engagemang som en av våra stora ägare, eftersom det ger Forendo Pharma tillgång till ytterligare läkemedelsutvecklingsexpertis och ett breddat internationellt nätverk. Investeringen kommer att ge tillräcklig finansiering för att ta endometriosprojektet till ”proof-of-concept” och samtidigt öka affärsutvecklingsaktiviteterna för fispemifene", säger Risto Lammintausta, VD för Forendo Pharma.

*Direkt och indirekt ägande genom KCIF Co-Investment Fund KB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Torbjörn Bjerke, VD, Karolinska Development AB
Tel: 072 744 41 23, e-mail: torbjorn.bjerke@karolinskadevelopment.com

Benjamin Nordin, informationsdirektör, Karolinska Development AB
Tel: 073 093 60 80, e-mail: benjamin.nordin@karolinskadevelopment.com

Risto Lammintausta, VD, Forendo Pharma Oy
Tel: +358 (0)40 310 8010, e-post: risto.lammintausta@forendo.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Forendo Pharma Oy
Forendo Pharma är ett nyetablerat läkemedelsutvecklingsföretag baserat i Åbo, Finland. Bolagets kärnkompetens är inom organspecifika hormonmekanismer, vilket ger nya möjligheter att tillgodose behov hos kvinnors och mäns hälsa. Bolagets viktigaste tillgångar är fispemifene, ett program med positiva fas II-data som syftar till behandling av låga testosteronnivåer och 17β-HSD1-enzymhämmare, som syftar till behandling av endometrios och som bygger på forskning vid Åbo universitet. Båda programmen har förvärvats från Hormos Medical Oy, där fispemifeneprogrammet utvecklades. Grundarna innefattar ledande akademiker inom endokrinologi och pionjärer inom finsk läkemedelsutveckling. För mer information: www.karolinskadevelopment.com

Om Karolinska Development AB
Karolinska Developments mål är att skapa värde för såväl patienter och forskare som investerare, genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till produkter som kan säljas eller utlicensieras med hög avkastning. Affärsmodellen är att SELEKTERA de kommersiellt mest attraktiva medicinska innovationerna, UTVECKLA innovationer till det stadium där den största avkastningen på investeringen kan uppnås samt KOMMERSIALISERA innovationer genom försäljning av företag eller utlicensiering av produkter. Ett exklusivt “deal flow”-avtal med Karolinska Institutet Innovations AB, i kombination med andra samarbetsavtal med ledande universitet, ger ett kontinuerligt flöde av innovationer. Portföljen består idag av 38 projekt, varav 16 projekt är i klinisk utveckling. För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Karolinska Development är noterat på NASDAQ OMX. Karolinska Development kan vara skyldig att offentliggöra informationen i detta dokument i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument.

Medinvesteringar från KCIF Co-Investment Fund KB stöds av Europeiska Unionens Technology Transfer Pilot Projekt.

Prenumerera

Dokument & länkar