Allt mer postmateriella väljare ett hot mot S

I en ny analys av väljarkåren visar fackliga idéinstitutet Katalys att växande postmateriella värderingar ökar stadigt och leder bort väljarnas uppmärksamhet från materiella frågor. Rapporten bygger på analys av data från WVS och vallokalsundersökningar och fördjupar förståelsen av S väljarkris. Syftet är bidra med förklaringar till socialdemokratins försvagning under de senaste decennierna. Partiet har sedan 1980-talet rört sig från en väljarandel mellan 40-45 procent till att efter 2006 års val erhålla endast mellan 30-35 procent.

– Vi ser hur väljarnas politiska prioriteringar förändras så att kulturella-identitetsdrivna värderingar ges större uppmärksamhet än fördelningspolitiska frågor kopplade till den socioekonomiska höger-vänsterdimensionen i politiken. Detta förändrar den politiska arenan och socialdemokratins förutsättningar att förbli en ledande kraft i svensk politik, säger Kalle Sundin, utredare vid Katalys.

– Dessutom har väljarkåren, och framförallt de rödgröna väljarna, tudelats i en materiell och en postmateriell grupp som glider isär, säger Enna Gerin som varit redaktör för rapporten. I synnerhet har Mp:s, V:s och Fi:s väljare dragit iväg långt åt det postmateriella hållet. Detta ställer S ”i spagat” över väljarkåren.

– Den här splittringen mellan postmateriella och materialistiskt inriktade väljare försvagar S tidigare så framgångsrika klassöverbryggande strategi och gör det svårare för den breda vänstern att förenas i gemensamma mål, säger Kalle Sundin.

– Resultatet av vår analys visar att S misslyckats att forma opinionen kring centrala frågor och det är det allvarliga med den här utvecklingen, säger Daniel Suhonen chef vid Katalys.

Rapportens slutsats och rekommendation är att S inte får acceptera väljarkårens tudelning. Partiet måste skapa en ram där nya politiska konflikter kan användas för att återuppliva konflikten längs högervänster-skalan. Då måste S materialisera det som idag är politiska frågor med för liten koppling till fördelningspolitiken.

– Det funkar inte att ”outsourca” framtidsfrågorna, S måste ha egna svar grundade i en tydlig vänsteranalys, säger Kalle Sundin.

Kontakt:
Kalle Sundin, rapportförfattare och utredare Katalys 070-603 25 70.
Enna Gerin, utredare Katalys 073-092 51 80.
Daniel Suhonen, chef Katalys 073-519 01 06.

Rapporten

”Spagat över väljarkåren – socialdemokratin och den postmateriella utmaningen” är skriven av Kalle Sundin och utgiven av Katalys. Rapporten är en fristående fortsättning på eftervalsanalysen ”Utan segel i vänstervinden” – där Katalys lanserade GAL/TAN-skalan för en bredare publik. Rapporterna finns att läsa på katalys.org

Prenumerera