Björklunds skuld för svensk skolkris måste diskuteras

Jan Björklunds skolpolitik har varit okunnig, nonchalant och inneburit en katastrof för Sverige. Hans skolresultat är mycket viktigare att diskutera än hans partiledarskap menar Fackliga idéinstitutet Katalys i Göteborgs-Posten idag.

– Samma dag som Jan Björklund säger att han ska sitta kvar som partiordförande för Liberalerna presenterar OECD en dyster rapport om den svenska lärarkårens villkor. Jämfört med andra OECD-länder har de svenska lärarna dålig löneutveckling, hög arbetsbelastning och låg status. ”Lärare i Sverige känner sig inte uppskattade av samhället”, säger Montserrat Gomendio, biträdande utbildningsdirektör på OECD. Så dystert är läget efter åtta år av Björklunds skolpolitik, säger Sten Svensson, utredare på Katalys.

– Jan Björklund inledde sin karriär som skolpolitiker under 1990-talet genom att bedriva en mycket hätsk och osaklig svartmålningskampanj mot den svenska skolan och mot lärarna. Björklund hade inga som helst underlag eller någon forskning som stödde hans påståenden. Att Björklund inte hänvisade till några underlag eller forskning berodde på att alla fakta visade på en motsatt bild, säger Daniel Suhonen, chef på Katalys.

Problemet var bara att Björklunds skolpolitik inriktade sig sedan på att öka klyftorna mellan de utbildningar som leder till fortsatta studier och de som leder till arbete i industri, hantverk och service.

Och då Björklund själv vet bäst talade han också om för lärarna hur arbetet i klassrummen skulle ske, in i minsta detalj.

– Björklunds intensiva och långvariga svartmålning av skolan i kombination med hans systematiska överbelastning av lärarna har fått till följd att många flyr läraryrket, säger Sten Svensson.

Vid frågor: Daniel Suhonen 0735190106 daniel.suhonen@katalys.org

Artikeln i GP: https://www.gp.se/nyheter/debatt/skolans-djupa-kris-stavas-jan-björklund-l-1.3798922

Prenumerera