Brist på fokus riskerar bli rödgrön röra

Regeringsombildningen behövdes och de tre nya ministrar som Löfven presenterade idag är kompetenta, rutinerade och erfarna, och de innebär att laget stärks på ett mycket lovande sätt, menar det fackliga idéinstitutet Katalys i ett uttalande. Det är också väldigt viktigt att en stark och tydlig politiker som Peter Eriksson nu tar tag i den skriande bostadsbristen på riktigt.

 Att regera är självklart komplext och många områden överlappar varandra och måste hanteras och utvecklas parallellt. Därför är det dumt att röra till det i onödan.

– Varför ligger miljö, klimat och energi på olika ministrars bord? Varför petade man in IT/digitalisering som uppdrag för bostadsministern, säger Enna Gerin, utredare på Katalys. Ibrahim Baylans roll är onödigt krånglig nu med ansvar för energi, samordning och att bryta segregeringen och de ökande klyftorna. Skulle det inte vara mer logiskt om bostadsministern hade ansvar för utsatta områden och boendesegregationen?

Sakfrågorna är i slutändan viktigast men den röriga strukturen riskerar att spilla över och ge en bild av en rörig och otydlig regering.

– Detta är synd då regeringen, trots det svåra parlamentariska läget, på många sätt har lyckas vända skutan och påbörjat ett viktigt arbete för ett mer sammanhållet, tryggt och jämlikt Sverige, säger Daniel Suhonen, chef på Katalys.

– Det var bra att Löfven idag betonade vikten av den svenska modellen och att de ökande klyftorna i samhället måste bekämpas. Ekonomin går bra, sysselsättningen ökar, arbetslösheten minskar och nu finns utrymme att investera och ta tag i de stora samhällsutmaningarna så som bostäderna, skolan, integrationen och förstärkningen av den svenska modellen, som innebär sjysta arbetsvillkor, anständiga löner och en stark och inkluderande välfärd. Självklart hör alla dessa frågor ihop och handlar om att bygga ett jämlikare samhälle.

Kontakt:
Enna Gerin enna.gerin@katalys.org 073-0925180
Daniel Suhonen daniel.suhonen@katakys.org 0735-190106

Prenumerera