Forskare: Arbetarklassen domineras av kvinnliga arbetare

Report this content

Den svenska arbetaren är allt oftare en kvinna. Det kan ekonomihistorikern Elinor Odeberg slå fast i en ny rapport för tankesmedjan Katalys. Odebergs rapport visar att ett systemskifte har skett på den svenska arbetsmarknaden där ekonomin har gått från att vara i huvudsak industribaserad till att vara tjänstebaserad. Att den offentliga sektorn växte stadigt från mitten av 1900-talet ledde till många kvinnor som tidigare arbetade i hemmet, kom ut i arbetsmarknaden och blev en allt större del av den växande tjänsteproduktionen.

– De två stora tjänstesektorerna, offentlig sektor och handel, domineras av kvinnodominerande yrken såsom undersköterskor, barnskötare, butiksbiträden och lokalvårdare. Vi har en förlegad syn på arbetarklassen, som utgår från en mansnorm. För att lyfta dagens arbetarklass är det arbetarkvinnors prekära villkor som bör synliggöras, uppvärderas och organiseras

Elinor Odebergs rapport ingår i Katalys utredningsserie ”Klass i Sverige” och har ett tydligt budskap som visar att strukturomvandlingen på arbetsmarknaden inneburit allt fler otrygga jobb och en ökad utbytbarhet. De fackliga framgångar som stärkte arbetarmännens villkor kommer allt färre till del i takt med att maktförhållandena på arbetsmarknaden förändrats.

– Förskjutningen från varuproduktion till tjänsteproduktion innebär nya som arbetarrörelsen måste vara beredd att möta för att fortsätta vara relevant. Globalisering och en ökad tjänstesektor innebär nya potentiella klassallianser. I detta ligger en enorm politisk sprängkraft för den som förstår att kanalisera den.

Niels Stöber, redaktionssekreterare för ”Klass i Sverige” menar att Odebergs rapport är ett centralt bidrag för synliggörandet av kvinnor i arbetarklassen:

–  Den här rapporten är ett viktigt inlägg som medvetandegör den stora grupp av kvinnor som fått allt för lite utrymme i debatten och samtidigt fått försämrade arbetsvillkor. Odeberg belyser med den här rapporten hur ett större fokus på arbetarkvinnor är nödvändigt för arbetarrörelsens fortsatta kamp mot ojämlikhet.

”Arbetarklassens blinda fläck” presenteras på ett seminarium på ABF, Stockholm den 9:e april, kl 18. Rapporten kan laddas ner på Katalys hemsida: www.katalys.org

För intervjuer och frågor om rapporten, kontakta gärna:

Elinor Odeberg, elinor.odeberg@gmail.se eller 072 558 19 10

För mer information om utredningen “Klass i Sverige”, kontakta:

Niels Stöber, niels.stober@katalys.org eller 070-539 94 63

Prenumerera