Forskare: Arbetarklassen skambeläggs på landsbygden

Report this content

Arbetarklassens ungdomar skambeläggs i de mindre orterna när de inte vill flytta till storstäderna. Det visar forskarna Lotta Svensson och Mikael Vallström, Hälsinglands utbildningsförbund, i en ny rapport för tankesmedjan Katalys i vilken forskarna har genomfört ett 50-tal intervjuer i Söderhamn och Gävleborg.

Många av arbetarklassens ungdomar på landsbygden känner att deras livsval inte duger när de inte vill flytta till storstäderna och följa normerna så att säga, säger Vallström och Svensson.

Forskarna menar att skambeläggningen av arbetarklassens ungdomar i Söderhamn hänger ihop med ett osynliggörande av arbetarklassens villkor på landsbygderna som har genomgått stora förändringar.
Vi försöker synliggöra hur det svenska klassamhället ser ut på de platser som har blivit marginaliserade i och med globaliseringen. Röster, framförallt från arbetarklassen, hörs inte i offentligheten, säger Mikael Vallström.

Svensson och Vallström menar också att tystnaden kring hur klassamhället påverkar människor på landsbygderna leder till en rad demokratiska och politiska problem i dag.
Människor finner inte i sig i den rådande ordningen och gör motstånd som yttrar sig såväl i högerpopulism som i nya sociala rörelser, säger Lotta Svensson.

Rapporten ”Klassamhällets tystade röster och perifera platser” ingår i Katalys klassutredning ”Klass i Sverige”. Niels Stöber, redaktionssekreterare för klassprojektet, framhäver betydelsen av rapporten för att förstå dagens klassamhälle.
Lotta och Mikaels rapport ger en väldigt viktig inblick i klassamhällets konsekvenser för människor i landsbygder och gamla industriorter. Det är centralt för oss att kunna förstå klassamhället även utanför storstäderna, säger Niels Stöber.

Rapporten släpps den 12 mars kl. 18.00 med ett seminarium på ABF Stockholm och kan laddas ner på Katalys hemsida: www.katalys.org.

För intervjuer och frågor kring rapporten, kontakta gärna:
Lotta Svensson, ann-charlott.svensson@hufb.se eller 070 – 565 95 38
Mikael Vallström, mikael.vallstrom@hufb.se eller 010 – 454 13 66

För frågor kring klassutredningen ”Klass i Sverige”, kontakta:
Niels Stöber, niels.stober@katalys.org eller 070 – 539 94 63

Prenumerera