Forskare: Klassklyftor i hälsa och livslängd ökar i Sverige

Report this content

Inkomst och utbildning är allt mer avgörande för din livslängd. Det slår fyra forskare fast i två nya rapporter för tankesmedjan Katalys. Professorerna Per-Olof Östergren och Christer Hogstedt, folkhälsoforskaren Karl Gauffin och utredaren Mats Wingborg visar i sina rapporter att människor med lägre inkomst och mindre utbildning lever kortare och sjukare liv än priviligierade grupper.

Rapporterna visar att Sveriges folkhälsopolitiska mål – att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen – inte uppfylls.

– Sverige har under lång tid haft en mycket god folkhälsa och relativt jämlik hälsa i befolkningen, men på senare år har de sociala hälsoklyftorna vuxit, säger Per-Olof Östergren

– Om vi inte vänder trenden med växande ojämlikhet i Sverige kommer vi i framtiden få se större sociala skillnader i sjukdom och dödlighet. Ojämlikhet i hälsa är ett förkroppsligande av klassamhället och ett helhetsgrepp är nödvändigt för att komma till rätta med detta stora samhällsproblem, säger Karl Gauffin.

Rapporterna ingår i utredningen ”Klass i Sverige” och visar att Sverige har ett bestående problem med ojämlikhet i hälsa och att ökade klassklyftor är en viktig förklaringsfaktor.

– När den ekonomiska ojämlikheten i Sverige ökar är det inte förvånade att ojämlikheten i hälsa också ökar. Välfärdsstatens möjligheter att utjämna skillnader har minskat när fördelningspolitiken försvagats, säger Christer Hogstedt

Rapporterna visar att även om medellivslängden totalt sett ökar i genomsnitt så omfattar det inte alla. Välutbildade och förmögna drar ifrån arbetarklassen, vars ökning av medellivslängden är marginell.

– En politik för ökad jämlikhet krävs för att minska hälsoskillnaderna. Om ojämlikheten i Sverige fortsätter att öka kommer troligen skillnaderna i medellivslängd att fortsätta öka. En politik för ökad jämlikhet handlar bokstavligt talat om liv och död säger Mats Wingborg.

Rapporterna ”Klassamhället och Döden” och ”Klass och Hälsa” presenteras på ett seminarium på ABF, Stockholm den 23:e april, kl 12:00. Rapporterna kan laddas ner på Katalys hemsida: www.katalys.org

För intervjuer och frågor om rapporten, kontakta gärna någon av rapportförfattarna:
Per-Olof Östergren, per-olof.ostergren@med.lu.se eller 070- 516 00 92
Christer Hogstedt, christer.hogstedt@gmail.com eller 076 - 881 70 78
Karl Gauffin karl.gauffin@su.se eller 072-722 32 20
Mats Wingborg mats@context.nu eller 070-774 37 22

För mer information om utredningen “Klass i Sverige”, kontakta:
Daniel Suhonen, chef för Katalys, daniel.suhonen@katalys.org eller 073-519 01 06

Prenumerera