• news.cision.com/
  • Katalys/
  • Forskare: RUT som jämställdhetspolitik gynnar framförallt medelklassen – rapport presenteras idag

Forskare: RUT som jämställdhetspolitik gynnar framförallt medelklassen – rapport presenteras idag

Report this content

RUT-avdraget gynnar framförallt medelklassen och försvårar därmed jämställdhetspolitiken. Det slår forskarna Birgitta Jordansson och Linda Lane, Göteborgs universitet, fast i en ny rapport av tankesmedjan Katalys. Enligt Jordansson och Lane handlar debatten om jämställdhet ofta om hur ”livspusslet” för medelklasskvinnor ska lösas, bland annat genom RUT-avdraget.

Medan RUT kan underlätta för medelklasskvinnor att förena arbets- och familjelivet, blir det svårare för kvinnor som jobbar i RUT-branschen. Samtidigt bekräftar RUT-reformen idén om hushållsarbete som något kvinnor ska lösa – antingen genom att köpa RUT-tjänster eller genom att utföra dessa.

RUT manifesterar idén att hushållsarbete är kvinnornas ansvar. Skillnaden i relationen till hushållsarbete mellan kvinnor och män ifrågasätts inte. På så sätt kan reformen inte ses som en jämställdhetspolitisk åtgärd, säger Jordansson och Lane.

Forskarna betonar vidare vikten av ett klassperspektiv på jämställdhetspolitiken för att kunna förstå problematiken i att se jämställdhetspolitik som något individer kan åstadkomma på en marknad för t.ex. hushållsnära tjänster.

Vad RUT bidrar med är en uppdelning längs klassgränserna mellan de kvinnor som kan köpa och de som måste utföra hushållsnära tjänster. Och dessa klassgränser förstärks genom att det ofta är inrikes födda kvinnor som köper och utrikes födda kvinnor som arbetar med RUT-tjänster, säger Jordansson och Lane.

Rapporten ”Vilka är ’vi’ i jämställdhetspolitiken?” är en del i Katalys utredning ”Klass i Sverige”. Niels Stöber, redaktionssekreterare för ”Klass i Sverige”, ser rapporten som ett centralt bidrag till klassprojektet.

Jordansson och Lanes rapport är extremt viktigt för att kunna förstå klassamhället. Könsmaktsordningen och klass går hand i hand i vårt samhälle. Rapporten belyser detta på ett väldigt bra sätt, säger Niels Stöber.

”Vilka är ’vi’ i jämställdhetspolitiken?” släpps idag den 5 mars kl 18:00 på ett seminarium på ABF Stockholm. Medverka gör bl.a. författaren Nina Björk och statssekreteraren Irene Wennemo som kommenterar rapporten.

Alla rapporter i ”Klass i Sverige” kan laddas ned på Katalys hemsida: www.katalys.org.


För intervjuer och frågor kring rapporten, kontakta gärna:

Birgitta Jordansson, 073 – 987 83 29
Linda Lane, 073 – 381 65 28

För mer information om utredningen ”Klass i Sverige”, kontakta:

Niels Stöber, utredare Katalys, niels.stober@katalys.org alt. 070 – 539 94 63

Taggar:

Prenumerera