Forskare: Socialdemokraterna har köpt högerns tankeram

Report this content

I en rapport som släpps idag av Katalys, visar forskarna Niklas Altermark och Åsa Plesner hur Socialdemokraterna i regeringsställning förändrat sin politik sedan 1980-talet.

Socialdemokraterna, som snart samlas till kongress, har under 2000-talet tappat var fjärde väljare. Partiets försvagning hänger samman med den förda politiken, visar den nya rapporten ”Vi skär ner i välfärden för att rädda välfärden – det socialdemokratiska självbedrägeriet”.

– Sedan början av 1980-talet har Socialdemokraterna kontinuerligt hävdat att nedskärningar är ett sätt att rädda välfärden. Nu står vi här med en helt annan och ganska mycket mindre generös välfärdsstat. Det kanske inte är så konstigt att väljarna är skeptiska till den socialdemokratiska retoriken, säger Niklas Altermark.

Vi menar inte att socialdemokratins politiker och strateger har försökt lura väljarna, utan vi menar att de har lurat sig själva. De har format sina politiska förslag inuti en tankevärld där klassisk socialdemokratisk politik görs omöjlig, säger Åsa Plesner.

Att socialdemokratiska partier glidit åt höger är en internationell trend under de senaste decennierna. I vår studie har vi undersökt de uttryck som den trenden har tagit sig just i Sverige. Samtidigt som Socialdemokraterna har gått till val på att skydda välfärden, så har de genomfört politik som försvårat livet för människor med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar, säger Niklas Altermark.

– Det är en gastkramande rapport som borde bli en ögonöppnare för hela arbetarrörelsen, säger Daniel Suhonen chef vid Katalys.

*
Rapportförfattarna: Niklas Altermark är docent i statsvetenskap vid Lunds universitet och Åsa Plesner är doktorand i företagsekonomi vid Stockholms universitet

*

Intervjuer och kontakt:

Niklas Altermark niklas.altermark@svet.lu.se, 073-818 94 15
Åsa Plesner asa.plesner@sbs.su.se, 0722-51 51 33

*

Rapporten finns att läsa här: https://www.katalys.org/publikation/vi-skar-ner-i-valfarden-for-att-radda-valfarden/

*

Seminarium måndag 1 november kl. 18:00, ABF-huset som även sänds live via Katalys Facebooksida:

https://abfstockholm.se/evenemang/tankeramar-eller-sjalvbedrageri/

Prenumerera