Forskare: svenska medelklassen liknar arbetarklassen allt mer

Report this content

Allt fler inom medelklassyrken upplever förlorad kontroll och inflytande över arbetet och arbetsuppgifterna. Många medelklassyrken liknar därmed allt mer traditionella arbetarklassyrken. Det slår forskaren Lovisa Broström fast i en ny rapport för tankesmedjan Katalys.
– Det finns en föreställning om att medelklassen är både stor och stark i Sverige. I själva verket har dock många i medelklassyrken, framförallt sjuksköterskor, lärare och poliser, upplevt förlorad kontroll och inflytande över sitt arbete och sin professionalism samtidigt som deras löner har stagnerat under lång tid.

Lovisa Broström menar att medan medelklassen har vuxit hotas många av vad hon kallar för ”deklassering”, alltså att tappa en stark position gentemot arbetsgivare och andra anställda. Det är framförallt styrning genom New Public Management (NPM) som leder till att medelklassen kontrolleras hårdare och förlorar möjligheten att styra det egna arbetet.

– Många i medelklassen har nu liknande positioner i klassamhället som arbetarklassen innehar: det är andra som bestämmer över vilka och hur arbetsuppgifter ska utföras och hur man mäter resultat på vårdcentraler, inom polisen eller i skolor.

– Denna utveckling gör det svårt att rekrytera till dessa yrken framöver samtidigt som det skapar ett missnöje bland sjuksköterskor, poliser och lärare. Det kan få långtgående politiska effekter.

Rapporten ”Medelklassens förändrade maktposition” ingår i Katalys utredningsserie ”Klass i Sverige”. Niels Stöber, redaktionssekreterare för klassprojektet, framhäver betydelsen av att lyfta medelklassens roll och utveckling i den klassanalys projektet vill åstadkomma.

– Lovisa Broströms rapport är ett centralt bidrag till vår utredning. Att förstå medelklassens position i klassamhället har alltid varit en utmaning för klassforskare men Lovisas rapport belyser en utveckling där vi kan se att många i medelklassen har fått liknande villkor och förhållanden som arbetarklassen. Det är viktigt att bryta med föreställningen att arbetar- och medelklass lever i fullständigt skilda världar.

Rapporten släpps den 26 mars med ett seminarium på ABF Stockholm, kl 18 och kan laddas ner på Katalys hemsida: www.katalys.org.


För intervjuer och frågor kring rapporten, kontakta gärna:

Lovisa Broström, lovisa.brostrom@socwork.gu.se eller 073 – 068 86 23

För frågor kring klassutredningen ”Klass i Sverige”, kontakta:

Niels Stöber, niels.stober@katalys.org eller 070 – 539 94 63

Prenumerera