Forskare: Sverige på väg mot skenande klassklyftor

Report this content

Idag släpps boken ”Klass i Sverige. Ojämlikheten, makten och politiken i det 21:a århundradet.” av idéinstitutet Katalys. Boken är slutrapport i en stor klassutredning som letts av professorn emeritus i sociologi, Göran Therborn och Katalys chef Daniel Suhonen.

– Vi ser hur klyftorna i Sverige från 1980-talet fram till coronapandemin fördjupades mer än i övriga Västeuropa. Dessa vidgade klyftor beror till 60 procent på politiska beslut, säger Göran Therborn.

– Ojämlikheten i livslängd ökar och i fattiga kommuner förkortades livet främst för kvinnor. Man har internationellt kallat corona ”ojämlikhetens pandemi”. Det gäller också Sverige, säger Göran Therborn.

– Risken var fyra gånger så hög att dö för låginkomsttagare jämfört med höginkomsttagare under covidpandemins första våg, säger Daniel Suhonen.

Boken med 40-talet forskare och utredare som medförfattare sammanfattar läget i Sverige: ”Botten går ur. Toppen drar ifrån. Mellanskikten pressas och krymper.”

Det avgörande nu är det som står på spel för framtiden, menar bokens författare.

– Sverige står på tröskeln till en enorm ökning av ojämlikhet, säger Göran Therborn. Om dagens förmögenhetsfördelning och ojämlika bostadsmarknad oavkortat får gå i arv till en ny generation. Eller när en ojämlik skola får fortplanta sig i arbetsliv och skilda livschanser. Liksom om kombinationen av finansmakt och digital kontroll fullt ut slår igenom i arbetslivet, säger Göran Therborn.

– Den nuvarande utvecklingen är ett svek mot arbetarklassen i vårt land, säger Daniel Suhonen.

– Nu gäller för alla politiska partier, fackföreningar och folkrörelser som står på löntagarnas sida att ta fram konkreta förslag och reformer för att bygga ett rättvisare och jämlikare Sverige. Det kommande decenniet blir avgörande, avslutar Daniel Suhonen.

***

Kontakt och brådskande intervjuer bokas genom pressansvarig
Kalle Sundin: kalle.sundin@katalys.org eller 073-089 30 77

Författarna kan även kontaktas direkt för kommentarer:
Daniel Suhonen daniel.suhonen@katalys.org
Göran Therborn gt274@cam.ac.uk

Recensionsexemplar och frågor om boken besvaras av
David Lindberg på Arkiv förlag: david@arkiv.nu och www.arkiv.nu

Prenumerera