Forskare: Sverige världsledande i svängdörrslobbyism

Report this content

Sverige är ett av de västliga länder där en snabb och obehindrad vandring mellan politik och näringsliv är lättast och mest utbredd. Det visar en ny rapport från tankesmedjan Katalys skriven av docent Ester Pollack och professor emeritus Sigurd Allern.

 Övergångarna mellan politik och lobbyistjobb är mycket omfattande: En undersökning identifierade 224 PR-konsulter inom lobbyrådgivning med partibakgrund. Sigurd Allern och Ester Pollack menar att detta bekräftar en bild av Sveriges styrelseskick som en utveckling från representationsmakt till påtryckarmakt där ”PR-Politiker” får alltmer inflytande över politiska beslut på alla nivåer.

– Politiker som blir professionella lobbyister utnyttjar sitt politiska kapital till att sälja inflytande över demokratin. I rapporten ”Svängdörrarnas förlovade land” skriver Allern och Pollack att en växande lobbyverksamhet förskjuter makt till näringslivets fördel.

– Medan kostnaderna för näringslivets lobbying utgör en investering i ökad vinst, utgör lobbyarbete utgifter för folkrörelser och fackföreningar. Särskilt anmärkningsvärt är att välfärdskapitalister i dag kan finansiera sin lobbying med medel från skattefinansierade vinster, säger Pollack och Allern.

Rapporten slår fast att Sverige, till skillnad från de flesta andra västländer, saknar tydliga karantäns- och övergångsregler vilket gör Sverige till ett land där påtryckningsarbete från lobbying lättare öppnar för korruption eller misstankar om korruption. Utifrån löften om ett framtida välbetalt jobb kan en politiker och tjänsteman påverkas otillbörligt innan de lämnar politiken, och senare kan de som lobbyister ha priviligierad tillgång till beslutshavare.

– I slutändan är den här utvecklingen ett hot mot demokratin, säger Pollack och Allern.

– Det är positivt att regeringen nu lägger fram ett förslag om nya karantänsregler. Det går i rätt riktning, men lagen bör också omfatta politiska rådgivare och sakkunniga i regeringskansliet. 12 månaders karantäntid är dessutom för kort och bör minst dubbleras.

Daniel Suhonen, verksamhetschef på Katalys, anser att rapporten tar upp en central aspekt i hur lobbyismen försvårar för politiska beslut som majoriteten av befolkningen stödjer.

– Ett exempel på detta är frågan om vinstbegränsningar i välfärdssektorn. Svenskt näringslivs kampanjer har gett resultat i och med att SD helomvände trots att majoriteten av svenskarna vill se en vinstreglering, menar Suhonen.

Rapporten ingår i Katalys utredning ”Klass i Sverige” och presenteras den 26 februari på ett seminarium i ABF-huset i Stockholm. Rapporten kan laddas ned på www.katalys.org.


För frågor kring rapporten och intervjuer, kontakta gärna:

Ester Pollack, ester.pollack@ims.su.se, 070 185 02 59

Sigurd Allern, sigurd.allern@ims.su.se, 070 994 84 55

För information om Katalys klassutredning, kontakta gärna:

Daniel Suhonen, verksamhetschef Katalys, daniel.suhonen@katalys.org

Prenumerera