Handbok för den nya kulturministern lanseras på bokmässan i Göteborg

För ett fackligt idéinstitut som Katalys är det en självklarhet att ägna tid och kraft åt kulturpolitik. Därför att kulturpolitik är en av de centrala arenorna för att åstadkomma de värderingsförskjutningar i vårt samhälle vi strävar emot. Ett samhälle där tillgången till likvärdig bildning är grunden för demokratin. Ett samhälle där det finns en levande rörelse mellan kulturarv och nyskapande. Där kulturen inte står i bestämd form utan utgörs av en mångfald.

Katalys gav därför i uppdrag till konstnärerna Stina Oscarson och Mats Söderlund att ta fram en kulturpolitisk rapport som skulle lägga grunden för Katalys kommande kulturpolitiska arbete.

Resultatet blev ”Handbok för en ny kulturminister” som släpps den 27 september på bokmässan.

– Vi har ingen kulturminister just nu. Ingen statsminister. Vi har skrivit en debattbok om kulturpolitik som i första hand riktar sig till en ny kulturminister. Måtte även den nya statsministern vakna upp till allvaret inför det som håller på att hända. Som vi skriver i ”handboken”:

 ”Kulturen kan inte som sådan skydda oss från förtryck, censur eller diktatur. Men fri konst och kultur och en bred bildning som alla invånare har tillgång till och kan vara delaktiga i, är den starkaste demokratiska kraft vi kan åstadkomma.”

– Sverigedemokraternas motion 2013/14:Kr302 är ett direkt hot mot alla som sysslar med kultur i Sverige, säger Stina Oscarson och Mats Söderlund.

Handboken släpps på bokmässan i Göteborg på lördag 27/9 kl 17-17.30 i ABFs monter (B09:19).

Handboken ligger på katalys.org/rapporter

Frågor/intervjuer besvaras av :
Stina Oscarson 076-308 46 82 och Mats Söderlund 070-228 95 25.

Om oss

Katalys är en...

Kontakt

  • Enna Gerin

Prenumerera