Katalys: ”Stoppa utvecklingen mot en låglönearbetsmarknad!”

I dag släpper Katalys rapporten ”Vilken arbetsmarknad ska vi ha?”. I rapporten analyseras utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden sedan 1990-talet. I rapporten studeras minskad anställningstrygghet, försvagningen av den aktiva arbetsmarknadspolitiken, nedmonteringen av trygghetssystemen, samt fackförbundens utveckling.

– Flera parallella processer styr nu svensk arbetsmarknad mot ett läge där löntagare ska konkurrera med varandra, med låga lönekrav och otrygghet. Det står i motsats till såväl den svenska modellen som sunt förnuft. En återupprättande av det goda arbetet och en arbetsmarknad präglad av utveckling för alla parter vore klokare, säger Victor Bernhardtz, utredare på Katalys.

– Vi ska komma ihåg att de försämringar som har ägt rum inte är av naturen givna. De är tvärtom effekterna av en politik som inte har prioriterat full sysselsättning. De är resultaten av att arbetsgivare har ökat sin flexibilitet på arbetstagarnas bekostnad, samt att aktörer på alla platser i systemet har reagerat med passivitet inför strukturella förändringar, säger Victor Bernhardtz.

I rapporten ger Katalys förslag på områden där en kursändring är nödvändig för att svensk arbetsmarknad, och därmed det svenska samhället, ska kunna möta dagens och framtidens utmaningar:

• En arbetsmarknadspolitik som syftar till att skapa hållbara och produktiva jobb med rimliga villkor, inte en utbudsstyrd arbetsmarknad.

• Arbetsmarknadspolitiska åtgärder som tar tillvara och stärker arbetssökande, snarare an att förvara dem utanför arbetsmarknaden.

• Kollektivavtal som prioriterar trygghet över osäkra anställningar.

• En starkare a-kassa som vänder sig både till den som har en tryggare situation och den som i dag inte uppfyller arbetsvillkoret.

• Fackföreningar som aktivt inkluderar de som saknar en trygg anknytning till arbetsmarknaden.

• Ett synliggörande av och ett arbete mot de strukturer som gynnar inrikes födda män over andra grupper på̊ arbetsmarknaden.

• Ett återupprättande av idén om det goda arbetet.

Presskontakt: Victor Bernhardtz, 070-143 07 77.

Rapporten ”Vilken arbetsmarknad ska vi ha?” finns att ladda ner på www.katalys.org/rapporter

-------------------
Katalys är ett oberoende fackligt idéinstitut som bedriver utredningsverksamhet och opinionsbildning. Våra verksamhetsområden är välfärd, samhällsekonomi, arbetsmarknad och fördelningsfrågor.

Taggar:

Prenumerera