Katalys: "SVT är den övre halvans television idag"

I en färsk forskarrapport som getts ut av det fackliga idéinstitutet Katalys visar de två medieforskarna Fredrik Stiernstedt och Peter Jakobsson att arbetare bara finns med i 5 procent av SVT:s programutbud. Detta är ett problem då SVT skall spegla hela samhället och vara hela Sveriges television.

Men det svar dessa forskare fått av SVT i bland annat Medievärlden visar att SVT inte tar problemen på allvar.

–SVT:s oförmåga att hantera seriös kritik om en allvarlig brist i bolagets verksamhet är anmärkningsvärd, säger Daniel Suhonen, chef vid fackliga idéinstitutet Katalys.

–På 1980-talet var andelen arbetare i nyheter och samhällsprogram 12 procent – idag är andelen 4 procent. Arbetarklassen är frånvarande i utbudet och när personer från arbetarklassen gestaltas skildras de negativt, säger Daniel Suhonen.

–Om rapporten handlat om representation av kvinnor, skulle SVT på samma sätt underkänna metoden i en studie som visat att endast 5 procent av de som förekommer i utbudet är kvinnor, med argumentet att det inte säger något om hur de gestaltas, undrar rapportförfattarna Fredrik Stiernstedt och Peter Jakobsson i Medievärlden.

–Är Kulturminister Bah-Kunke överens med SVT:s ledning om att halva folket – dvs arbetarklassen inte behöver vara med i SVT:s utbud, säger Daniel Suhonen.

–SVT bör kanske se över sin slogan. "Den övre halvans television" kanske är en bättre beskrivning, säger Daniel Suhonen.

Repliken finns på www.medievarlden.se

Rapporten Arbetarklassens utplåning i medelklassens medier, finns på www.katalys.org


För frågor och intervjuer:

Daniel Suhonen 073-519 01 06, daniel.suhonen@katalys.org

Taggar:

Prenumerera