Katalys: Banksystemet bör ändras i grunden

Report this content

I rapporten ”Förstatliga pengarna” pekar utredaren Samuel Kazen Orrefur på de grundläggande bristerna i dagens bank- och penningsystem. Lösningen som presenteras går ut på att införa den av Riksbanken föreslagna e-kronan, men också att de privata bankerna fråntas sina lönsamma privilegier. Medborgarna ska kunna ha sina pengar hos Riksbanken istället för privatbankerna.

– Grundproblemet är själva systemet där vi överlämnat skapandet, driften och kontrollen av våra pengar till privata banker, vilket leder till skenande skuldsättning, bopriser och ojämlikhet, säger utredaren Samuel Kazen Orrefur.

Bankernas unika privilegium att skapa pengar är direkt samhällsfarlig. Eftersom bankerna tjänar mer pengar ju mer de lånar ut skapas starka incitament att fortsätta expandera penningmängd och skuldsättning.

– Bankerna är så systemviktiga idag att staten måste rädda dem vid kriser. Det gör att bankerna och deras ägare tar högre risker eftersom de vet att de aldrig behöver ta fullt ägaransvar vid en kris. Därför måste staten nu göra allt för att stoppa den här onda spiralen att medborgarna täcker förlusterna och ägarna tar de enorma bankvinsterna, säger Daniel Suhonen, chef vid Katalys.

– Vi ser idag hur bankerna skapar pengar mycket snabbare än BNP växer vilket leder till en rad problem, inte minst risken för finanskriser, säger utredaren Samuel Kazen Orrefur.

Vad kan då göras? Katalys föreslår en reform i tre steg:

1. Riksbanken introducerar sitt förslag till kontobaserad e-krona.

2. Riksbanken börjar aktivt skapa e-kronor.

3. Kvarvarande affärsbankspengar förstatligas och banksubventionerna slopas.

Rapporten presenteras med en artikel på DN debatt på måndagen den 18 mars.

Läs rapporten: www.katalys.org

Släppseminarium kring rapporten hålls den 20 mars kl 12.00-13.00 på ABF-huset i Stockholm: https://abfstockholm.se/evenemang/vad-ar-felet-med-bankerna/


Kontakt och intervjuer:

Samuel Kazen Orrefur, 070-769 87 40

Daniel Suhonen, 0735-19 01 06

Katalys presskontakt, Kalle Sundin nås på 073-089 30 77.

Taggar:

Prenumerera