Katalys: Otillräcklig skattesänkarbudget

Report this content

Den budgetproposition som regeringen idag presenterar är tyvärr otillräcklig för att lösa avgörande samhällsproblem, menar Katalys efter att ha tagit del av budgeten.

– Arbetslösheten stiger kraftfullt och konjunkturen viker neråt, samtidigt som kommunerna har mycket stora ekonomiska problem och då är de förstärkningar regeringen nu föreslår tyvärr helt otillräckliga, säger Daniel Suhonen, chef vid Katalys.

– Det generella tillskottet på 5 miljarder till kommuner och landsting är tyvärr närmast växelpengar som inte ens kommer upprätthålla dagens brist- och krisläge, säger Enna Gerin, bitr. chef vid Katalys.

De största reformerna är skattesänkningar, och den allra största med mer än 6 miljarder går till höginkomsttagare.

– Att med kris i kommunerna och sjukvården sänka skatten för höginkomsttagarna är en oerhörd felprioritering. Det ger inte fler jobb eller arbetade timmar och det är pengar som hade behövts i välfärden, säger Daniel Suhonen.

– Nu har vi en rödgrön regering som ökar ojämlikheten samtidigt som man skjuter en skattereform in i en oklar framtid. Det är mycket dåligt, säger Enna Gerin vid Katalys.


Kontakt och intervjuförfrågningar:

Daniel Suhonen, 073-5190106
Enna Gerin, 073-0925180

Presskontakt: Balder Bergström 073-8097799

Prenumerera