Katalys: Sjukförsäkringens svek mot sjuka vidgar klassklyftor

Report this content

I rapporten ”Fattigdom gör inte människor friskare – en granskning av de hårdare tagen i sjukförsäkringen” som släpps idag, visar utredaren Mats Wingborg hur dagens sjukförsäkringssystem slår mot utsatta och presenterar konkreta förslag till reformering.

Försäkringskassans hårda tag har orsakat förödande konsekvenser. Andelen sjukskrivna som får sin sjukpenning indragen har ökat. Den stelbenta rehabiliteringskedjan sätter stor press – för den som är sjukskriven på grund av stressrelaterade orsaker är risken stor för att systemet skapar ännu mer ohälsa. Sverige har idag OECD:s hårdaste kvalifikationskrav för sjukersättning.

Lågavlönade blir oftare utslitna i jobbet och det är särskilt vanligt att kortutbildade får sin sjukpenning indragen.
– Åtstramningarna är ett svek. Sjukförsäkringen skapar vidgade klassklyftor och en skenande otrygghet, säger utredaren Mats Wingborg.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har tagit initiativ till en översyn av delar av sjukförsäkringen.
– Men regeringen måste göra mycket mer, för försämringen av sjukförsäkringen är en stor anledning till att människor tappar förtroendet för samhället, säger Daniel Suhonen, chef vid Katalys.

Vad kan göras? I rapporten föreslås 15 åtgärder, bland annat:

– Att staten inte bör ha som mål att pressa ner sjukpenningtalen. För att fler ska bli friskare behövs istället ett friskare arbetsliv.

– Ta bort de stelbenta tidsgränserna i rehabiliteringskedjan och ersätta dem med stödjepunkter.

– Ge människor som drabbats av ohälsa större möjligheter att komma tillbaka till arbetslivet genom bättre rehabilitering och anpassning av arbetet. Arbetsgivarna bör ta ett större ansvar för att detta sker.

– Fler bör få rätt till sjukersättning. Sjukersättningen behöver höjas och fler långtidssjuka måste beviljas ersättning.

Läs rapporten: www.katalys.org

Släppseminarium kring rapporten hålls den 24 maj kl. 12.00-13.00 på Barnhusgatan 6 (lokal: Kompassen), Stockholm: https://www.facebook.com/events/470636160344160/

Kontakt och intervjuer:

Mats Wingborg: 070-774 37 22

Daniel Suhonen: 073-519 01 06

Prenumerera