Katalys ordnar stort ekonomisk-politiskt seminarium

Report this content

Tisdag 5 november anordnar Katalys ett stort ekonomisk-politiskt seminarium: Ny konsensus – är åtstramningsdoktrinen bruten?

De senaste åren har någonting hänt i den ekonomisk-politiska debatten. Plötsligt hörs både internationellt och i Sverige starka röster för en ny syn på finanspolitik, konjunkturpolitik och offentliga investeringar. Fler och fler förordar en mer expansiv politik.

Nu viker konjunkturen och stora behov i såväl välfärden som klimatfrågan aktualiserar debatten ytterligare. Med en låg statsskuld, negativ styrränta och när staten får betalt för att investera så ser allt fler att någonting nytt behövs.

Men medan detta nytänkande hörs ljudligt från ett brett fält av ekonomer av olika politisk färg, från universiteten, affärsbankerna och fackföreningsrörelsen är det tyst bland politikerna. Vad krävs för att denna nya konsensus – om det är en konsensus – ska få politiskt genomslag?

– I flera år har Katalys ensamma drivit frågan om en annan ekonomisk politik, nu växer en bred samsyn fram över hela höger-vänsterskalan. Det ska vi prata om, säger Katalys chef Daniel Suhonen.

Medverkande:
Annika Winsth, chefsekonom Nordea
Stefan Carlén, chefsekonom Handelsanställdas förbund
Niclas Johansson, sektionschef ekonomisk analys SKL
Åsa-Pia Järliden Bergström, LO-ekonom
PM Nilsson, chefredaktör Dagens industri

Samtalsledare:
Daniel Suhonen, chef fackliga idéinstitutet Katalys

När? Tisdag 5 november kl. 13.00-15.00
Var? ABF-huset, Sveavägen 41.

Presskontakt och intervjuförfrågningar:
Daniel Suhonen, 073-519 01 06
Kalle Sundin, 073-089 30 77

Prenumerera