Katalys växlar upp!

Från 1 mars 2017 har det fackliga idéinstitutet Katalys ökat antalet fast anställda medarbetare till tre. Enna Gerin, som har vikarierat sedan april 2016, har anställts som utredare.

– Det känns fantastiskt att få fortsätta arbeta på Katalys nu när vi har startat igång flera viktiga projekt, säger Enna Gerin.

– Ett sådant projekt är Vänstersidans Opinionsdagar som vi arrangerar tillsammans med Aftonbladet ledarsida nu i mars, ett annat det redan uppmärksammade forskningsprojektet ”Klass i Sverige”, säger Enna Gerin.

– Det känns väldigt bra att Enna Gerin kan fortsätta arbetet hon inlett på Katalys, säger Katalys chef Daniel Suhonen.

– Med nya resurser och fler fasta medarbetare kan Katalys fortsätta och fördjupa arbetet som pågått sedan starten för drygt fyra år sedan, säger Daniel Suhonen.

Det ökade antalet medarbetare är en följd av att Katalys tilldelats mer resurser.

– Jag är väldigt stolt över att Katalys på kort tid har fått en viktig roll i samhällsdebatten. Genom att anställa Enna Gerin tar vi nu ett steg för att bli ännu vassare, säger Matz Larsson, Katalys ordförande.

Samtidigt som Enna Gerin anställts har Victor Bernhardtz återkommit efter en tids föräldraledighet.

– Jag ser fram emot att fortsätta Katalys viktiga arbete, inte minst kring fackliga kärnfrågor som arbetsmarknadspolitiken, säger Victor Bernhardtz.

Enna Gerin är sedan mars 2017 utredare på Katalys. Hon har arbetat på Katalys som vikarie sedan april 2016. Enna Gerins främsta områden är idépolitik, välfärd och offentlig sektor.

Victor Bernhardtz har arbetat som utredare och kansliansvarig på Katalys sedan starten. Victor Bernhardtzs främsta områden är arbetsmarknad och ekonomisk politik.

Katalys är ett oberoende fackligt idéinstitut som bedriver utredningsverksamhet och opinionsbildning. Våra verksamhetsområden är välfärd, samhällsekonomi, arbetsmarknad och fördelningsfrågor.

Kontakt:

Daniel Suhonen 073-519 01 06
Enna Gerin 073-092 51 80
Victor Bernhardtz 070-143 07 77
Matz Larsson 010-601 10 65

Prenumerera