Löfvens jobbmål möjligt nå med ny finanspolitik menar ekonomer

Report this content

I en ny rapport visas hur regeringens jobbmål om EUs lägsta arbetslöshet 2020 kan nås. Det kräver en delvis ny ekonomisk politik menar rapportförfattarna Stefan Carlén och Christer Persson.

Är det möjligt att nå en arbetslöshet under fyra procent? Den socialdemokratiskt ledda regeringens mål är att ha EUs lägsta arbetslöshet år 2020. I regeringens egna bedömningar hamnar dock arbetslösheten år 2020 på 6,2 procent. Det är långt från den nuvarande lägsta arbetslösheten i EU som är 3,7 procent i Tjeckien.

För att kunna nå 3,7 procent år 2020 krävs en minskning av arbetslösheten med ytterligare cirka 135 000 personer givet den förväntade ökningen av befolkning och arbetskraftsdeltagande. För att detta ska vara möjligt krävs en sysselsättningsökning på cirka 270 000 personer.

Ekonomerna och utredarna Stefan Carlén och Christer Persson har i en ny rapport visat att regeringens mål är möjligt att nå. Men det förutsätter en förändrad ekonomisk politik.

Rapporten ”Är det möjligt att nå arbetslöshetsmålet?” presenteras vid ett seminarium den 27/2 kl 18.00.

Medverkande:

Stefan Carlén, chefsekonom Handelsanställdas förbund

Christer Persson, ekonom med förflutet inom Statsrådsberedningen och LO, samt som fristående utredare och författare

Kommentar:

Åsa-Pia Järliden Bergström, LO-ekonom

Erik Hegelund, doktorand i ekonomis historia

Samtalsledare: Daniel Suhonen, chef fackliga idéinstitutet Katalys

Måndag 27 februari kl 18.00-19.30, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Arrangörer: Katalys, Tankeverksamheten i Göteborg, Postkeynesianska nätverket och ABF Stockholm
Rapporten finns att ladda ner på http://www.tankeverksamheten.se/2017/01/ar-det-mojligt-att-na-arbetsloshetsmalet.html

Frågor om rapporten och intervjuer: Stefan Carlén 070-635 44 16, Christer Persson 070-574 69 86

För frågor om seminariet: Daniel Suhonen 0735-19 01 06 (om upptaget, sms:a gärna)

Taggar:

Prenumerera