Näringslivsföreträdare kräver vinstförbud i skolan

Report this content

Tidigare M-riksdagsledamoten och docenten i nationalekonomi, Anne-Marie Pålsson och entreprenören Mats Arnhög med lång erfarenhet från friskolevärlden som ordförande i Ideella Föreningen Carlssons skola, går på söndagen tillsammans med fackliga idéinstitutet Katalys chef Daniel Suhonen och ledamoten i Nätverket för en likvärdig skola Sten Svensson, ut i en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter.

Gruppen kräver ett stopp för vinstdrivande aktiebolag inom svensk skola och att riksdagspartierna tar sig samman och gör upp över blockgränsen om detta.

– Grundskolan är obligatorisk för alla barn (myndighetsutövning) och enligt skollagen skall den vara likvärdig och av hög kvalité för alla, säger Mats Arnhög. Alla barn har rätt till denna utbildning utan hänsyn till föräldrarnas ekonomiska och/eller sociala förhållanden eller för den delen intresse. Detta har vi gemensamt beslutat av demokratiska skäl. De ekonomiska och finansiella drivkrafterna att driva skolor i aktiebolagsform kolliderar med dessa demokratiska mål, säger Mats Arnhög.

– Enligt aktiebolagslagen ska ett aktiebolag ha som mål att gå med vinst. Drivkraften att vända sig främst till de elever som kostar lite att undervisa blir därför mycket stark eftersom det är dessa elever som genererar den största vinsten, säger Anne-Marie Pålsson. De högpresterande eleverna presterar bra även med låg lärartäthet och skolpengen räcker väl till att täcka de kostnader aktiebolaget har för utbildningen och det blir dessutom över till vinst. Övriga elever får de kommunala skolorna ta hand om, säger Anne-Marie Pålsson.

– En skola som, för att tillfredsställa sina vinstintressen måste segregera elever i lönsamhetshänseende fortsätter att skapa stora samhällsproblem vi får leva med årtionden framöver, säger Sten Svensson. Aktiebolagsskolor bryter mot de grundläggande demokratiska värden som byggt upp vårt land och det bryter mot skollagens portalparagraf om att skolan ska vara likvärdig, säger Sten Svensson.

– Vi som undertecknat den här artikeln har olika bakgrunder och erfarenheter och vi är oense i en lång rad samhällsfrågor. Men när det gäller frågan om skolans likvärdighet har vi en gemensam uppfattning, nämligen att aktiebolag inte hör hemma i skolan, säger Daniel Suhonen. Det borde inte vara en höger-vänsterfråga utan det är en fråga om demokrati. När aktiebolagens sätt att fungera ställs mot de demokratiska principerna måste de demokratiska ges företräde, säger Daniel Suhonen.

– De politiska partierna bör ta sig samman och över blockgränsen samarbeta för att ta bort aktiebolagen ur den svenska skolan, säger Mats Arnhög.

Kontakt och intervjuer:

Mats Arnhög mats.arnhog@mga.se                              070-591 50 96

Anne-Marie Pålsson anne-marie.palsson@nek.lu.se     070-879 13 93

Daniel Suhonen daniel.suhonen@katalys.org                0735-19 01 06

Sten Svensson sten.sven62@gmail.com                       072-201 15 64

Taggar:

Prenumerera