Nu måste regeringen agera mot inkomstklyftorna

Statistiska centralbyrån visar idag att inkomstskillnaderna, enligt den så kallade gini-koefficienten, aldrig varit större, åtminstone inte sedan 1991 då SCB började mäta.

– Klyftorna växer och det räcker inte med att regeringen nickande noterar detta. Det behövs fler åtgärder för att lyfta de med lägst inkomster men man måste även öka kapitalskatterna – på arv, fastigheter, bolag. Det är dags för action nu, säger Daniel Suhonen, chef vid fackliga tankesmedjan Katalys.

Statistiken för 2016 visar också att den rikaste tiondelen drar ifrån.

Den rikaste tiondelen har nästan lika stor del disponibel inkomst som låginkomsthalvan av befolkningen.

– Jag vill se åtgärder direkt i vårbudgeten och i valbudgeten. Att bara låta inkomstklyftorna öka är en politisk bomb som riskerar att explodera i höstens val, säger Daniel Suhonen.

Som Jämlikhetsfonden och Katalys visade ifjol i rapporten Massivt stöd för jämlikhetspolitik finns ett massivt stöd för en aktiv jämlikhetspolitik, progressiv beskattning och minskande löneskillnader. Fyra av fem väljare (78 procent) anser att det är viktigt att regeringen minskar de ekonomiska klyftorna och tre av fyra (73 procent) anser att ekonomiskt mer jämlika samhällen är bättre än samhällen med stora ekonomiska klyftor.

Små inkomstklyftor är idealet

Nio av tio väljare anser att en VD för ett stort privat företag ska tjäna högst fem gånger så mycket som en arbetare, de flesta tycker det räcker med tre gånger så mycket. En klar majoritet är positiv till progressiv beskattning och anser att det är fel att den som har privat sjukförsäkring ska få vård snabbare än den som saknar privat försäkring.

– Den regering som vågar föra en omfördelande politik kan räkna med ett brett stöd från de svenska väljarna. De rödgröna har nu alla möjligheter att gå från ord till handling, säger Jämlikhetsfondens ordförande Per Sundgren.

För frågor och intervjuer:

Daniel Suhonen, Katalys: 0735-19 01 06

Per Sundgren, Jämlikhetsfonden: 073-733 68 92

Prenumerera