• news.cision.com/
  • Katalys/
  • Ny mätning om vinster i välfärden: C kör över sina egna väljare och Attendoskandalen har gjort fler kritiska

Ny mätning om vinster i välfärden: C kör över sina egna väljare och Attendoskandalen har gjort fler kritiska

Report this content

Det fackliga idéinstitutet Katalys har låtit Novus utföra en opinionsmätning om allmänhetens inställning till vinster i välfärden efter mer än ett år av pandemi. Den visar bland annat att det finns en överväldigande vilja att begränsa vinstuttagen i svensk välfärd, att Attendoskandalen har påverkat väljarkåren och att det finns stort stöd för att ge större skolpeng till kommunala skolor än friskolor (förslag från Åstrandutredningen).

Katalys väljarundersökning visar att två av tre väljare tycker att vinstbegränsningar är ett bra förslag. Åtta av tio väljare hade röstat för begränsningar i någon form om en folkomröstning hade genomförts.
En närmare titt på Centerpartiets väljare visar att 70 procent tycker vinstbegränsningar är ett bra förslag. Dessutom bidrar viljan att begränsa vinsterna till att var fjärde C-väljare kan överväga att byta parti.

– De 70 procent av centerväljarna som vill begränsa vinsterna körs över fullständigt av Annie Lööf. Skulle S, Mp, V och C bilda regeringsunderlag efter kommande val finns ett 83-procentigt stöd för att stoppa vinstjakten bland koalitionens väljare. Om C-ledningen ignorerar detta tvingar de in såväl väljarna som välfärden i något sorts elitdrivet ideologiskt gisslandrama, säger undersökningens författare Kalle Sundin.

Mätningen visar också att ungefär en femtedel av Sveriges väljarkår tycker att det har blivit viktigare att begränsa vinsterna under pandemin. Av dessa uppger två̊ av tre att Attendos bonusutdelningar till chefer – som skett samtidigt som koncernen tagit emot extrastöd från staten för att hantera smittan – som ett av skälen. Hela 80 procent av väljarna har tagit del av medierapporteringen om Attendo.

 – Attendos bonusutdelningar har bidragit till att 12 procent av allmänheten tycker att det blivit viktigare med vinstbegränsningar, vilket kan uppskattas till 900 000 väljare. Socialdemokraterna bör göra stoppad vinstjakt i välfärden till en tongivande del av en kommande valplattform, säger Katalys chef Daniel Suhonen.

Det finns också ett stort stöd i väljarkåren för de omstridda förslag som Åstrandutredningen överlämnade till regeringen ifjol. Sex av tio väljare tycker det är ett bra förslag att kommunala skolor får högre skolpeng än friskolor eftersom de har helhetsansvar för alla kommunens elever – endast 19 procent tycker att det är dåligt. Ungefär varannan väljare tycker det är ett bra förslag att kötid inte längre ska tillåtas som urvalsprincip i skolan för att skapa en mer likvärdig antagning – endast 20 procent är negativa.
 

Väljarundersökningen "Den ignorerade majoriteten – två av tre vill begränsa vinster i välfärden", skriven av Kalle Sundin finns att ladda ner på www.katalys.org.

Kontakt och intervjuförfrågningar:

Kalle Sundin 073-089 30 77, kalle.sundin@katalys.org

Prenumerera