Ny rapport – Sveriges integrationskris kraftigt överdriven

I en ny rapport från fackliga idéinstitutet Katalys granskas de senaste årens debatt om svensk integrationspolitik. Debatten har präglats av flera överdrifter och missvisande fakta. Lösningen är att bygga vidare på den svenska modellen, visar utredare.

 – De senaste åren har högern riktat en onyanserad kritik mot den svenska integrationspolitiken, säger Enna Gerin, utredare och rapportförfattare. Svensk arbetsmarknadsintegration pekas ut som extremt misslyckad vilket den inte är. I själva verket är Sverige ett genomsnittligt land trots våra stora utmaningar och mycket pekar på att tanken att integrera människor in i gemensamma system är lyckosam, men behöver utvecklas, säger Enna Gerin.

I rapporten ”Med integrationen som murbräcka” som presenteras på DN debatt på söndagen och ett seminarium fredag 13/10 visas hur debatten präglats av en falsk motsättning kring idén om ett progressivt dilemma. Det påstås både från nyliberala mångkulturalister och reaktionära välfärdschauvinister att vi måste välja mellan mångfald och välfärd.

– Både Centerpartiet och Sd exploaterar föreställningen om detta dilemma att vi måste välja, säger Enna Gerin. Det socialdemokraterna och de progressiva måste göra är att staka ut en tredje väg och visa att det bara är genom en generell välfärdsstat som inkluderar och ger alla samma rättigheter som vi kan skapa integration och social sammanhållning i Sverige.

Rapporten kritiserar hur de borgerliga partierna nu lanserar radikala förslag om olika typer av låglönejobb och lönesänkningar som både riskerar att skapa motsättningar på arbetsmarknaden och dessutom motverka integrationen genom att öka ojämlikheten och aktivt skapa olika villkor för olika grupper i samhället.

      Borgarna riskerar nu den svenska modellen med en ordnad partsdriven lönebildning, säger Daniel Suhonen, chef på Katalys. Vi menar att detta bara handlar om högerns närmast eviga kamp för sänkta löner och urholkad välfärd. Nytt är att man nu använder integrationen av nyanlända som murbräcka för detta.

Rapporten ”Med integrationen som murbräcka” finns på www.katalys.org

Släppseminarium hålls fredag 13/10 kl 12.00-13.15 på ABF-huset i Stockholm. Medverkande är rapportförfattaren Enna Gerin, Karin Pettersson, politisk chefredaktör Aftonbladet, Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje (S) och Mattias Svensson, liberal kulturjournalist och författare, samt Daniel Suhonen, chef Katalys.

Frågor och intervjuer bokas med Enna Gerin enna.gerin@katalys.org eller Daniel Suhonen daniel.suhonen@katalys.org

Om oss

Katalys är en...

Kontakt

  • Enna Gerin

Prenumerera