Ny rapport: Privata sjukvårdsförsäkringar bryter mot lagen

Report this content

I en ny rapport från det fackliga idéinstitutet Katalys har forskaren John Lapidus kartlagt hur privata sjukvårdsförsäkringar bryter mot Hälso- och sjukvårdslagens paragrafer om vård på lika villkor och vård efter behov. Idag har 680 000 svenskar privat sjukvårdsförsäkring och syftet med dessa är att få snabbare tillgång till vård än andra medborgare.

– Privata sjukvårdsförsäkringar undergräver vår svenska sjukvårdsmodell genom att skapa ett parallellt system för de som har råd att köpa sig före i kön, säger rapportförfattaren John Lapidus som är forskare vid Handelshögskolan i Göteborg.

Privata sjukvårdsförsäkringar utesluter gamla, fattiga och sjuka i enlighet med affärsidén att skapa lönsamma försäkringskollektiv av unga, friska och arbetsföra personer.

– Coronapandemin och den stora vårdskulden som byggts upp nu har blottlagt den enorma orättvisa och ojämlikhet som privata sjukvårdsförsäkringar leder till, menar Enna Gerin, biträdande chef på Katalys.

Regeringen har tillsatt en utredning för att säkerställa att försäkringspatienter inte får snabbare tillgång till vård än offentligt finansierade patienter. Regeringens utredare Karin Lewin kommer att bli hårt uppvaktad av den privata välfärdsindustri och försäkringslobby som driver på för fortsatt privatisering av svensk sjukvård.

– Den socialdemokratiskt ledda regeringen måste sätta stopp för den här utvecklingen där den svenska principen om vård efter behov allt mer ersätts av principen om vård efter plånbok, säger Daniel Suhonen, chef på Katalys.

I rapporten föreslås att den negativa utvecklingen stoppas tillfälligt genom en rejäl förmånsbeskattning och förbud att blanda försäkringspatienter och offentligt finansierade patienter. Men i grunden krävs ett vinstförbud inom sjukvården för att verkligen få bukt med problemet.

Rapporten släpps via ett webbinarium som sänds live på Facebook onsdag 18 november kl. 12:00-13:00: https://www.facebook.com/events/838682230216279

 

Kontakt:

John Lapidus, rapportförfattaren och ekonomhistoriker vid Handelshögskolan i Göteborg.
Epost: john.lapidus@econhist.gu.se. Telefon: 070 204 48 57.

Enna Gerin, projektansvarig och biträdande chef på Katalys.
Epost: enna.gerin@katalys.org. Telefon: 073 092 51 80.

Daniel Suhonen, chef på det fackliga idéinstitutet Katalys.
Epost: daniel.suhonen@katalys.org. Telefon: 073 519 01 06.

Prenumerera