Ny rapport: S mittensamarbete har försvagat insatserna mot gängvåldet

Report this content

Sverige har under lång tid fört en politik som saknar viktiga verktyg för att bekämpa gängkriminalitetens grogrund. Kommunerna har inte fått tillräckliga stöd för att stoppa nyrekryteringen, det visar en ny granskning och enkätundersökning från idéinstitutet Katalys. För att finansiera verkningsfulla brottspreventiva åtgärder föreslår Katalys en återinförd värnskatt.

I en ny rapport visar Katalys hur de senaste femton årens politik misslyckats med att bekämpa gängkriminalitetens grogrund. Omfattande kriminologiska studier visar att effekterna av socioekonomiska förhållanden – som dåliga uppväxtvillkor, boendesegregation, destruktiva skolmiljöer och låga resultat i eftersatta skolor – är centrala förklaringar till brottslighet. Men kunskapsbilden har inte hörsammats av politikerna.

Rapporten konstaterar följande:

1. Minskad polistillväxt i kombination med en politik som fördjupade segregationen gav gängen syre under Alliansens regeringsperiod 2006–2014.

2. S mittensamarbete efter valet 2018 har inneburit en 77-procentig minskning av statsbidragen till insatser som motverkar segregation i utsatta kommuner, vilket kraftigt försvagat det brottsförebyggande arbetet för att stoppa gängens rekrytering.

3. En enkätundersökning som Katalys genomfört visar att samtliga kommuner med särskilt utsatta områden gör bedömningen att det behövs mer statligt stöd till insatserna som ska bryta gängens rekrytering.

– Socialdemokraterna kommer inte ens nära att efterleva ambitionen om att vara hård mot brottslighetens orsaker om man tittar på resurserna till segregationsbrytande och brottspreventiva insatser, säger Kalle Sundin, utredare vid Katalys och författare till rapporten.

– Moderaterna saknar helt politik för att bryta gängens nyrekrytering och verkar inte ha lärt sig av de grova misstag man begick under alliansåren. Det är anmärkningsvärt för ett parti som aspirerar på att vara statsbärande, fortsätter Sundin.

Rapporten framhåller att skärpta straff och bättre polisära verktyg är nödvändiga reaktiva åtgärder, men de har liten påverkan på brottsnivån i sig. De behöver kompletteras. Som ett första steg för att stärka offensiven mot gängen föreslår Katalys nu en återinförd värnskatt för att finansiera segregationsbrytande och riktade brottsförebyggande satsningar.

– Det vore en värnskatt värd namnet. Jag är glad att Katalys genom den här rapporten lyfter fram viktiga aspekter som glömts bort i debatten om insatserna mot gängbrottsligheten, säger Daniel Suhonen, chef vid Katalys.

– Gängkriminaliteten måste ryckas upp med rötterna, det måste partierna inse nu, säger rapportförfattaren Kalle Sundin.

Rapporten ”Nedskärningarna bakom den hårda retoriken – så har svensk politik låtit gängkriminaliteten gro”, skriven av Kalle Sundin, finns att ladda ner på www.katalys.org

Kontakt och intervjuförfrågningar:

Kalle Sundin 073-089 30 77, kalle.sundin@katalys.org

Prenumerera