Ny undersökning visar massivt stöd för jämlikhetspolitik

Idag presenteras Jämlikhetsundersökningen 2017 av fackliga idéinstitutet Katalys och stiftelsen Jämlikhetsfonden. Undersökningen som utförts av Novus visar ett massivt stöd för en aktiv jämlikhetspolitik, progressiv beskattning och minskande löneskillnader.

Fyra av fem väljare (78 procent) anser att det är viktigt att regeringen minskar de ekonomiska klyftorna och tre av fyra (73 procent) anser att ekonomiskt mer jämlika samhällen är bättre än samhällen med stora ekonomiska klyftor. Inom alla partier finns ett stort stöd för dessa uppfattningar framgår av den rapport, ”Massivt stöd för jämlikhetspolitik”, som idag presenteras av Stiftelsen Jämlikhetsfonden och det fackliga idéinstitutet Katalys.

Rapporten som är författad av Jämlikhetsfondens ordförande Per Sundgren har ställt frågor om inställningen till jämlikhet, regeringens ansvar för att minska klyftor, progressiv beskattning, privat sjukförsäkring, motiv för högre inkomst och VD-löner. Stödet för ökad jämlikhet som är mycket stort bland de svenska väljarna står uppenbart i strid mot en utveckling som under flera decennier stadigt låtit de ekonomiska klyftorna växa i det svenska samhället, som blivit ett skatteparadis för de rika.

Stort stöd för lägre VD-löner

Nio av tio väljare anser att en VD för ett stort privat företag ska tjäna högst fem gånger så mycket som en arbetare, de flesta tycker det räcker med tre gånger så mycket. En klar majoritet är positiv till progressiv beskattning och anser att det är fel att den som har privat sjukförsäkring ska få vård snabbare än den som saknar privat försäkring.

– Den regering som vågar föra en omfördelande politik kan räkna med ett brett stöd från de svenska väljarna. Den rödgröna regeringen har nu alla möjligheter att gå från ord till handling, redan i höstens budget, säger Jämlikhetsfondens ordförande Per Sundgren.

Rapporten finns att läsa på www.jamlikhetsfonden.se och www.katalys.org

Släppseminarium

Rapporten presenteras den 16 maj kl 13 vid ett seminarium i ABF-huset (Stockholm) och kommenteras av riksdagsledamöterna Sara Karlsson (s) och Ulla Andersson (v).


För ytterligare information kontakta:

Per Sundgren, tel 073-733 68 92, per.sundgren@sh.se 

Daniel Suhonen, tel 0735-190106 daniel.suhonen@katalys.org

Prenumerera