Professor: Knappt hälften av alla malmöbor tillhör arbetarklassen

Report this content

Närmare 45 procent av alla förvärvsarbetande malmöbor tillhör arbetarklassen. Det slår en ny rapport för tankesmedjan Katalys fast, skriven av Mikael Stigendal, professor i sociologi vid Malmö universitet. Rapporten visar att Malmös utveckling från industristad till ”kunskapsstad” har bidragit till att arbetarklassen idag är mer utspridd på flera sektorer och innehar en nästan jämn könsfördelning.

Men sammansättningen på Malmös arbetarklass underlättar i flera avseenden för en kollektiv mobilisering, menar Mikael Stigendal.

De flesta är facklärda vilket framförallt för kvinnor inte var regeln tidigare. Till skillnad från 60- eller 70-talet delar många inom arbetarklassen liknande arbetsförhållanden, säger Mikael Stigendal.

I rapporten ”En fråga om klass i framtidsstaden Malmö” ifrågasätter Mikael Stigendal även bilden av Malmö som en stad mest präglad av problem och lyfter perspektivet på de potential som finns för gemensamma lösningar framöver.

Malmös framtida utveckling är inte enbart en fråga om hur individer ska integreras i det befintliga samhället. Den stora frågan måste vara hur Malmö ska kunna utvecklas i en riktning som inte bara gynnar den kapitalmakt som i nuläget styr utvecklingen. Här kan den stora arbetarklassen spela en central roll, säger Mikael Stigendal.

Rapporten är den del i Katalys klassutredning ”Klass i Sverige”. Niels Stöber, redaktionssekreterare för ”Klass i Sverige”, är glad över att kunna presentera en rapport om Malmös klassamhälle.

Mikaels rapport är ett centralt bidrag till vårt klassprojeket. Att belysa utvecklingen och dynamiken i Malmös klassamhälle är av stort värde i en tid då rapporteringen om Malmö nästan uteslutande handlar om problemområden utan konstruktiva lösningar. Rapporten bidrar till en livsviktig diskussion om sådana lösningar framöver, säger Niels Stöber.

Rapporten släpps den 12 mars kl. 18.00 med ett seminarium på ABF Stockholm och kan laddas ner på Katalys hemsida: www.katalys.org.


För intervjuer och frågor kring rapporten, kontakta gärna:
Mikael Stigendal, mikael.stigendal@mau.se eller 070 – 865 53 84

För frågor kring klassutredningen ”Klass i Sverige”, kontakta:
Niels Stöber, niels.stober@katalys.org eller 070 – 539 94 63

Taggar:

Prenumerera