Rapport: Arbetare fortfarande den enskilt största klassen i Sverige

Report this content

Klassamhället har förändrats men arbetarklassen är fortfarande den enskilt största klassen i Sverige. Det slår sociologerna Göran Ahrne, Max Thaning och Katalys utredare Niels Stöber fast i en ny rapport för tankesmedjan Katalys.

  Med ”Klasstrukturen i Sverige” presenterar Katalys en ny och unik klasstruktur och kartlägger dess förändring och kontinuitet sedan 1980-talet utifrån färsk statistik från SCB.

Klassamhället har förändrats de sista trettio åren men trots återkommande förutsägelser om klassamhällets död är klass fortfarande avgörande för hur flertalet människor i Sverige arbetar, hur de tjänar sina pengar och hur deras liv ser ut, säger Niels Stöber.

Om vi fokuserar på hur mycket makt och kontroll människor har över sitt arbete och sin tid delar både arbetare i LO-yrken och lägre tjänstemän i Sverige liknande erfarenheter och förutsättningar.

Rapporten bryter ner statistik om klass i offentlig och privat sektor, efter kön och födelseland och redovisar för de stora inkomstojämlikheterna i det svenska samhället i dag. Bland annat visar rapporten på den extrema inkomstojämlikheten mellan flertalet av löntagarna och människor i topp 1 procent av fördelningen.

Det finns en betydande ojämlikhet mellan arbetare och tjänstemän men den stora klyftan syns mellan majoriteten löntagare och en ekonomisk elit som allt mer drar ifrån resten av befolkningen, säger Göran Ahrne.

Rapporten ingår i Katalys utredningsserie ”Klass i Sverige” som har som mål att kartlägga det moderna svenska klassamhället.

Det här är en av våra viktigaste publikationer. Vår statistik visar på både nödvändigheten och potentialen att prata om klassamhällets konsekvenser och mobilisera utifrån det, säger Daniel Suhonen, chef för tankesmedjan Katalys.

Klasstrukturens utveckling, 1984-1985, 1999-2000, 2014-2015 (se bifogat)

Rapporten finns på Katalys hemsida

För intervjuer och frågor kring rapporten, kontakta gärna:

Göran Ahrne, goran.ahrne@sociology.su.se

Niels Stöber, 070 – 539 94 63 eller niels.stober@katalys 

För frågor kring klassutredningen ”Klass i Sverige”, kontakta:

Niels Stöber, niels.stober@katalys.org eller 070 – 539 94 63

Prenumerera

Media

Media